© Getty Images/iStockphoto

Grote mussenkolonies worden zeldzaam, blijkt uit huismussentelweekend

Meer dan de helft van de mussenkolonies in Vlaanderen bestaat uit vijf koppels of minder en is daardoor relatief kwetsbaar. Dat blijkt dinsdag uit de eerste resultaten van het huismussentelweekend van vogelbescherming Vlaanderen.

De voorlopige resultaten van de organisatie zijn opgesplitst per provincie. De statistieken tonen aan dat in alle Vlaamse provincies vijftig tot zestig procent van de geregistreerde mussenkolonies uit één tot vijf koppels bestaat. Het aantal grote mussenkolonies (tien koppels of meer) schommelt doorgaans tussen de tien en twintig procent. Enkel in de provincie Limburg bestaat een kwart van de kolonies uit minstens tien koppels.

“Dit bevestigt de resultaten van de voorbije jaren, waaruit ook al was gebleken dat grote kolonies echt wel zeldzaam worden”, zegt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. “Maar het zijn wel die grote kolonies die op termijn meer kans maken om te overleven.” Kleinere mussenkolonies zijn volgens de organisatie namelijk minder bestand tegen moeilijke omstandigheden zoals slecht weer, een mislukt broedseizoen of een grotere aanwezigheid van natuurlijke vijanden.

Het aantal plaatsen waar geen huismussen werd gevonden, schommelde – afhankelijk van de provincie – doorgaans tussen de twintig en dertig procent.

Volgens Vogelbescherming Vlaanderen Vlaanderen hebben het afgelopen weekend net geen tweeduizend mensen deelgenomen aan het huismussentelweekend. “Dat zijn er net iets meer dan vorig jaar”, aldus Rodts.

Vogelbescherming Vlaanderen maakt samen met ABLLO vzw (Actiecomité ter Beveiliging van het Leefmilieu op Linkeroever en in het Waasland) en UGent nog een langetermijnanalyse van de resultaten.

Partner Content