© iStock

Iedereen kan binnenkort proefproject cohousing starten

Iedereen die dat wil kan binnenkort een proefproject rond cohousing starten en wordt daarbij voor minstens zes jaar vrijgesteld van de heersende regels. Het ontwerpdecreet werd donderdag goedgekeurd in de commissie Wonen van het Vlaams parlement.

Eind vorig jaar kondigde de Vlaamse regering de ‘betonstop’ goed. Die zal ons verplichten anders te gaan wonen, omdat de bijkomende open ruimte die mag worden aangesneden binnen acht jaar al wordt gehalveerd. Vlaanderen wil dus dat we meer in de bestaande kernen gaan wonen en wellicht ook in kleinere woningen. Cohousing met twee of meer gezinnen is een optie, maar dat botst op de verouderde regelgeving.

De meerderheidspartijen, aangevuld met sp.a en Groen, keurden daarom donderdag het ontwerpdecreet goed dat een groot aantal experimenten op touw wil zetten. Wie een samenhuisproject wil opstarten dat binnen de huidige regels niet te realiseren is, krijgt gedurende zes jaar vrijstelling van de bestaande wetgeving.

“Zo zal er kunnen worden afgeweken van de minimale woonoppervlakte, omdat er ook gemeenschappelijke ruimten zijn”, zegt Engelbosch. “Ook van sommige federale wetten kan worden afgeweken. Nu krijgen alleenstaanden of werkzoekenden bijvoorbeeld problemen met de sociale zekerheid als ze met andere mensen gaan samenwonen. Andere wetten, zoals rond de energienormen, blijven natuurlijk gelden.”

De periode van het proefproject kan na afloop nog eens met maximaal vier jaar worden verlengd. Daarna kunnen de deelnemers een vergoeding krijgen om zich alsnog met de wet in orde te stellen.

De projectoproep wordt wellicht tegen de zomer gelanceerd.

Partner Content