© Getty Images/iStockphoto

Meer dan helft van dodelijke ongevallen op snelwegen vindt plaats nabij op- en afritten

Op- en afritten van snelwegen zijn bijzonder risicovol: in de periode 2021-2022 vond meer dan 1 op de 2 dodelijke ongevallen daar plaats. En 1 op de 10 verkeersdoden op de snelweg was een voetganger. Dat blijkt uit een nieuwe studie van verkeersinstituut Vias.

Vias institute onderzocht alle dodelijke ongevallen op snelwegen in de periode 2021-2022. In België wordt meer dan een derde (38 procent) van alle voertuigkilometers op de autosnelwegen afgelegd. Het risico op een ongeval is er kleiner dan op andere delen van het wegennet, maar de ernst van de ongevallen is wel hoger. Vias stelde 31 doden per 1.000 letselongevallen vast. Dat is 3 à 4 keer meer dan in een bebouwde kom (9 doden per 1.000 letselongevallen).

Vias onderzocht 151 dodelijke snelwegongevallen in de periode 2021-2022. Hierbij waren 483 personen betrokken. Liefst 10 procent van de dodelijke ongevallen gebeurde op een op- of afrit en meer dan 4 dodelijke ongevallen op 10 (44 procent) vond plaats in de onmiddellijke omgeving (500 meter) ervan. In totaal vond dus meer dan 1 dodelijk ongeval op 2 (54 procent) plaats op of nabij een op- of afrit.

Vias stelde ook vast dat 1 weggebruiker op 10 die om het leven kwam bij een ongeval op een autosnelweg een voetganger was. Als er zich een ongeval voordeed met een kwetsbare weggebruiker was het overlijdensrisico zeer groot: 29 procent van de voetgangers betrokken bij een ongeval overleed.

Deze statistische analyse toont volgens Vias de aanwezigheid van gevaarlijke locaties op de snelweg aan. “Dit is het geval waar weggebruikers met elkaar interageren of plotseling van richting moeten veranderen, zoals op verkeerswisselaars of op- en afritten en vaak in bochten, die soms scherp kunnen zijn”, aldus Vias.

Partner Content