© Getty Images/iStockphoto

Na het smogalarm nu ook het stookadvies

Niet alleen het verkeer is verantwoordelijk voor luchtvervuiling in Vlaanderen, ook houtverbranding heeft een belangrijke impact. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gaat daarom voortaan op dagen dat er veel fijn stof in de lucht zit, adviseren om de houtkachel niet onnodig te gebruiken.

Het stookadvies lijkt een beetje op het bekende smogalarm, waarbij de snelheid op de autosnelwegen op dagen met hoge concentraties fijn stof (meer dan 70 microgram) wordt verlaagd om de luchtvervuiling te beperken. Belangrijkste verschil is dat aan het stookadvies geen boetes worden gekoppeld. Het is louter bedoeld om te sensibiliseren.

“Als er gedurende twee dagen meer dan 50 microgram fijn stof per kubieke meter wordt verwacht, gaan we de bevolking adviseren om geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te scheppen”, zegt VMM-woordvoerster Katrien Smet. “We richten ons dus niet tot de mensen die enkel op houtverbranding zijn aangewezen om hun huis te verwarmen.”

De VMM zal het stookadvies communiceren via haar website en de media. De VMM deed onderzoek naar de Vlaamse luchtkwaliteit in 2015 en toetste dit af aan de Europese normen en de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Daaruit blijkt dat Vlaanderen voor bijna alle stoffen de Europese norm haalt, enkel in de buurt van non-ferro- en staalbedrijven zijn de concentraties van bepaalde zware metalen zoals lood, arseen, cadmium en nikkel nog te hoog.

Toch blijft Vlaanderen met luchtvervuiling kampen, grotendeels veroorzaakt door het wegverkeer. De VMM berekende dat het verkeer verantwoordelijk is voor 36 procent van de totale uitstoot van stikstofoxiden, 34 procent van de totale roetuitstoot en 12 procent van de totale fijnstofuitstoot. Houtverbranding was in 2015 in Vlaanderen verantwoordelijk voor 35 procent van de totale fijnstofuitstoot, voor 40 procent van de totale dioxine-uitstoot en 87 procent van de totale PAK-uitstoot – polycyclische aromatische koolwaterstoffen die DNA-schade berokkenen en kankerverwekkend zijn.

Partner Content