© Getty Images/Westend61

Nieuw kader voor oldtimerkeuring

Vanaf 1 november gelden aangepaste regels voor de oldtimerkeuring. Bedoeling is vooral om de regels duidelijker te maken, zei Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. In Vlaanderen zijn ruim 115.000 oldtimers ingeschreven.

Sinds 2018 worden alle oldtimers (voertuigen van 25 jaar en ouder) onderworpen aan een periodieke keuring. In 2021 startte minister Peeters een traject om de keuring te evalueren en indien nodig bij te sturen. Er was vooral nood aan een duidelijker en uniformer kader, voornamelijk voor voertuigen die niet langer origineel zijn omdat bijvoorbeeld bepaalde wisselstukken niet meer te verkrijgen zijn.

De hervorming introduceert het oldtimerverslag dat de eigenaars van oldtimers meer zekerheid biedt over aanpassingen aan het voertuig. Het keuringscentrum neemt de verbouwingen die als veilig kunnen beschouwd worden op in het verslag, dat deel uitmaakt van het keuringsbewijs.

Daarnaast worden voertuigen van voor 1 januari 1926 vrijgesteld van de periodieke keuring, omdat die voertuigen vaak cultureel erfgoed zijn, in uitstekende staat vertoeven en sporadisch op de openbare weg komen. Daarnaast genieten voertuigen onder O-plaat van voor 15 juni 1968 een vrijstelling voor het aanleveren van attesten als de verbouwingen dateren van voor 20 mei 2018.

Het besluit voorziet tot slot in een procedure om de datum van eerste indienststelling te wijzigen als de oldtimer recenter gebouwd is of zwaar verbouwd werd.

Partner Content