© belga

Vanaf 2021 wordt 30 km/u de norm in het Brussels gewest

Vanaf 1 januari 2021 wordt het hele Brusselse gewest een ‘Stad 30’ waar de maximale snelheid van 30 kilometer per uur de norm wordt. Toch zullen er ook uitzonderingen zijn op die regel. Om die in kaart te brengen, start Brussel Mobiliteit vanaf maandag het overleg met gemeenten, politiezones en openbaar vervoerbedrijven.

Het wegennet van het Brussels gewest is vandaag de dag al voor 60 procent een zone 30. Dat percentage moet nog uitgebreid worden. In steden als Bordeaux of Parijs is vandaag bijvoorbeeld al 85 procent van het gebied een zone 30.

Een volledige zone 30 wordt Brussel echter niet. Hoofdwegen zoals tunnels en de belangrijke toegangswegen maken deel uit van de uitzonderingen, waar wel nog 50 of 70 km/u mag gereden worden. Brussel Mobiliteit legt vandaag/maandag een voorlopige lijst op tafel met de assen waar een uitzondering geldt en zal die het komende jaar in nauw overleg met gemeenten, politiezones en openbaar vervoerbedrijven verder uitwerken.

Het Brussels gewest verhoogt dit jaar ook de subsidies aan de gemeenten voor kleinschalige werkzaamheden om de buurten veiliger te maken. Het gewest telt elk jaar 50 verkeersslachtoffers – zowel overlijdens als gewonden – door overdreven snelheid.

“Overdreven snelheid veroorzaakt ongevallen en maakt de gevolgen ervan altijd erger. Ik verheug me op de totstandkoming van de Stad 30, want dit zal levens redden. Bovendien zal ook de levenskwaliteit van de Brusselaars verhogen doordat er minder lawaai en minder fijn stof zal zijn”, zegt Brussels Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt.

Partner Content