© Getty Images/Pixland

Vlaming blijft tevreden

De gemiddelde Vlaming is tevreden over zijn leefsituatie. Dat blijkt uit een survey van de Studiedienst van de Vlaamse regering die in de lente van vorig jaar is afgenomen. Vlamingen zijn vooral tevreden over hun woning en sociale contacten. Het minst zijn ze tevreden over hun beschikbare tijd en inkomen.

De cijfers staan in de jongste editie van de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND), die maandag zijn voorgesteld. De VRIND proberen elk jaar het Vlaams beleid en de effecten ervan in kaart te brengen.

Wat tevredenheid over het leven betreft, geeft de Vlaming gemiddeld een score van 7,7 op tien. Deze score is vergelijkbaar met de voorbije jaren. Europees vergeleken ligt de score hoog. Volgens de Eurobarometer zijn enkel de Zweden en de Denen meer tevreden dan de Vlamingen.

Uit de VRIND blijkt dat Vlaanderen duurzaam evolueert, vooral op sociaal en economisch vlak. De ongekwalificeerde uitstroom daalt licht en wat arbeidsproductiviteit betreft scoren enkel een aantal Nederlandse regio’s en het Baskenland beter.

Op milieuvlak vertonen de indicatoren voor Vlaanderen na jaren stagnatie een lichte stijging. Het aanbod aan huishoudelijk afval stagneert. Het restafval daalde met 41 kg per inwoner tussen 2000 en 2011.

Op het vlak van gezondheid valt op dat meer dan de helft van de bevolking zegt te sporten. Dat is een verviervoudiging tegenover eind jaren zestig.

De studiedienst polste ook naar wat mensen verstaan onder burgerschap. Voor de Vlaming is een “goede burger” iemand die de wetten en regels naleeft en geen belastingen ontduikt. Solidariteit en ethisch koopgedrag scoren minder hoog. Het aandeel van de Vlamingen dat zich inzet via vrijwilligerswerk stijgt, maar de tijd die ze er aan besteden daalt.

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) onthoudt dat Vlamingen volgens de studie globaal tevreden zijn. “De tevredenheidsscore gaat tegen het negativisme en pessimisme in”.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content