© Getty Images/iStockphoto

Vlaming geeft zijn leven een 7,6 op 10

De Vlamingen geven hun leven een gemiddelde score van 7,6 op 10. Vooral de sociale contacten, de woning en de buurt waarin we leven stemmen tot tevredenheid. Opmerkelijk is dat het vertrouwen van de Vlaming in zijn medemens de afgelopen tien jaar is toegenomen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de meest recente bevraging over sociaal-culturele verschuivingen van Statistiek Vlaanderen.

Jaarlijks polst Statistiek Vlaanderen bij zo’n 1.500 Vlamingen naar hun opvattingen en gedragingen rond tal van maatschappelijk relevante thema’s. Uit de meest recente bevraging van de sociaal-culturele verschuivingen (SCV-survey) blijkt dat de Vlaming over het algemeen tevreden is over zijn leven.

De gemiddelde score bedraagt 7,6 op 10 en blijft daarmee nagenoeg stabiel sinds 2008. Vorig jaar gaf maar 4 procent van de bevraagden zichzelf een score van minder dan 5 op 10. Ouderen zijn iets meer tevreden dan de andere leeftijdsgroepen: de 60-plussers halen een gemiddelde score van 7,8 op 10, personen jonger dan 60 jaar 7,5 op 10.

De Vlaming blijkt vooral erg tevreden over de sociale contacten met zijn huisgenoten (98 procent), zijn woning, de buurt waarin hij woont en de sociale contacten met vrienden (telkens 95 procent). Ook over de sociale contacten met familie (94 procent), het werk (93 procent) en de levensstandaard (93 procent) zijn telkens meer dan 9 op de 10 Vlamingen heel) tevreden.

De tevredenheidsscores liggen iets lager voor de vrije tijd (88 procent), de gezondheid (84 procent), het inkomen (82 procent) en de beschikbare tijd om te doen wat gedaan moet worden (81 procent).

Nog opvallend is dat het vertrouwen van de Vlaming in zijn medemens het afgelopen decennium is toegenomen. Zo zegt 52 procent dat “de meeste mensen te vertrouwen zijn”. Tien jaar geleden lag dat cijfer nog op 43 procent. Verder zegt 57 procent dat de “meeste mensen eerlijk zijn”, terwijl dat cijfer in 2008 nog op 50 procent lag.

Partner Content