© Getty Images/iStockphoto

Voorrang van rechts blijft bestaan als basisregel

In de nieuwe Wegcode van minister van Mobiliteit François Bellot blijft de voorrang van rechts als basisregel bestaan. Maar de gewesten of gemeenten kunnen daar met borden op ingrijpen indien ze dat nodig achten. Zo reageert de woordvoerder van minister Bellot op het pleidooi van mobiliteitsclub VAB in enkele kranten om zoveel mogelijk komaf te maken met die voorrangsregel.

De burgemeester van Glabbeek, Peter Reekmans, maakte dinsdag bekend dat de afschaffing van de voorrang van rechts eind 2017 in zijn gemeente heeft geleid tot een opvallende daling van het aantal verkeersongevallen. Ook in andere gemeenten geldt de voorrangsregel niet langer op een reeks kruispunten of zijn er erg concrete plannen in die zin.

In Het Nieuwsblad en De Standaard pleit Maarten Matienko van VAB ervoor de voorrang van rechts op zoveel mogelijk kruispunten te schrappen. ‘Het is een verouderd principe en het doet meer kwaad dan goed. De regel is zeker voor jongeren moeilijk om te interpreteren. En het is lastig voor wie even verstrooid is, wat door de smartphone helaas vaker gebeurt. Bovendien misbruiken sommige gemeenten het als snelheidsremmer’, zegt Matienko.

Toch ziet hij er geen graten in dat het principe op zich blijft bestaan. ‘Als er door vandalisme of een ongeval een bord is verdwenen, moet je basisregels hebben om op terug te vallen’, luidt het.

In zijn reactie zit het kabinet-Bellot op dezelfde lijn. ‘In de nieuwe Wegcode die nu bij de Raad van State voor advies ligt, staat geen afschaffing. De basisregel blijft, maar het zijn de wegbeheerders van de gewest- of lokale wegen die met signalisatie kunnen ingrijpen waar ze dat opportuun achten’, zegt de woordvoerder van minister Bellot.

Partner Content