© Getty Images/iStockphoto

WWF: Illegale handel in wilde dier- en plantensoorten in België

In België vindt zowel legale als illegale handel van wilde dieren en planten op grote schaal plaats. Dat blijkt uit een studie die WWF België woensdag in het federaal parlement voorstelde. Het Wereldnatuurfonds pleit voor een sterkere interministeriële en cross-sectorale aanpak in de strijd tegen de illegale handel.

De internationale handel in wilde soorten vormt een van de meest lucratieve markten ter wereld. Het is ook een van de belangrijkste oorzaken voor de dramatische terugval van populaties van wilde dieren zoals die door het recentste Living Planet Report werd aangetoond.

In opdracht van WWF heeft TRAFFIC, een onafhankelijke ngo die de handel in bedreigde dieren en planten in kaart brengt, beschikbare feiten en cijfers van CITES-soorten samengebracht en geanalyseerd voor de periode 2007-2016, om meer inzicht te verschaffen in de belangrijkste handelsproducten, trends en betrokken partners van onder meer België. Ons land neemt met zijn centrale ligging namelijk een sleutelpositie in bij het transport van personen en goederen in Europa.

De analyse van de legale handel toont aan dat België een belangrijke importeur is van reptielproducten in Europa, met name vlees van de Nijlkrokodil voor de nationale en/of Europese markt. België staat als tweede gerangschikt voor de import van plantproducten, vooral gezaagd hout van de Afrikaanse teak en medicinale schors van de Afrikaanse kers. Andere producten die in/door België verhandeld worden, zijn kaviaar, amfibieën en nijlpaardtandsculpturen.

Nog steeds veel illegale handel in ivoor

“Gegevens van inbeslagnames duiden erop dat België een belangrijke (intermediaire) speler is voor de illegale handel in CITES-soorten, zoals medicinale plantproducten, ivoor, zeepaardjes en reptielen”, zo luidt het ook. “Producten worden in transit voornamelijk getransporteerd van West- en Centraal-Afrika naar China via luchtvaart- en postdiensten. Voorts lijkt er een belangrijke discrepantie te bestaan tussen de belangrijke rol van België als houtimporteur en het lage aantal inbeslagnames van illegaal hout. Een gelijkaardige vaststelling kan gedaan worden voor de invoer van wild vlees (‘bushmeat’) uit Afrika.”

“Een week na de publicatie van het Living Planet Report, waaruit bleek dat de mens verantwoordelijk is voor 60 procent van de achteruitgang van de aantallen wilde dieren, is het meer dan ooit duidelijk dat ook België zijn verantwoordelijkheid moet nemen”, zo zegt het WWF.

WWF vraagt aan de Belgische overheden om de strijd tegen illegale soortenhandel een hogere prioriteit op de politieke agenda te geven omwille van de grote impact op biodiversiteit en de link met internationale criminaliteit. “De aanpak van de handel in wilde soorten vergt een interministeriële en cross-sectorale aanpak. Naast de federale en regionale bevoegdheden voor leefmilieu en volksgezondheid, liggen de belangrijkste handhavingstaken bij de douane, politie en justitie”, aldus nog WWF, dat vraagt om een nationaal actieplan met een langetermijnbeleidsvisie op te stellen en uit te voeren.

Partner Content