5 lezers stellen hun vraag

1 Waarom krijg ik geen overlevingspensioen?

Mijn echtgenoot overleed in november 2016. Hij was leerkracht op rust en had dus een ambtenaren-pensioen. Zelf werk ik in de privésector. Sinds een paar jaar werk ik 4/5de in het kader van een tijdskrediet voor 55-plussers. Mijn aanvraag voor een overlevingspensioen werd afgewezen. Ik begrijp nog altijd niet waarom. Is het omdat ik een onderbrekingsuitkering krijg?

Het overlevingspensioen kan gedurende 12 al dan niet opeenvolgende maanden worden uitbetaald samen met de onderbrekingsvergoeding van het tijdskrediet. Na die 12 maanden moet je kiezen en kan je eventueel verzaken aan de onderbrekingsuitkering. Tijdens die twaalf maanden wordt het overlevingspensioen wel beperkt tot een vast bedrag. Momenteel is dat € 687,95 per maand. Bovendien moet je je inkomsten ook beperken tot de toegelaten grens.

Maar let op: het krijgen van een onderbrekingsuitkering is een voorwaarde om gelijkstelling te krijgen voor je eigen pensioen. Werk je in een stelsel 4/5de tijdskrediet voor 55-plussers, dan wordt je pensioen later berekend alsof je voltijds hebt gewerkt, enkel en alleen als je ook effectief een onderbrekingsuitkering hebt ontvangen. Het is dus een afweging die je moet maken en die je best laat becijferen.

CECILE V.

2 Nu geen recht, later ook niet?

Sinds 2010 ben ik weduwe. Omdat ik toen jonger was dan 45 jaar heb ik geen overlevingspensioen gekregen en ben ik zelf terug voltijds gaan werken in de privésector. Later zal ik een laag pensioen hebben omdat ik 15 jaar deeltijds heb gewerkt. Kan ik op het moment dat ik met pensioen ga nog aanspraak maken op een overlevingspensioen?

Ook al voldoe je nu niet aan de voorwaarden om recht te hebben op een overlevingspensioen, je kan er later wel een aanvragen als je zelf de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt (65 jaar nu, 66 jaar vanaf 2025, 67 jaar vanaf 2030) of op het moment dat je zelf een eigen rustpensioen kan krijgen als je aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen voldoet. Je krijgt altijd je eigen rustpensioen volledig, aangevuld met (een deel van) het overlevingspensioen tot een bepaald cumulatieplafond. Dat plafond verschilt naargelang het pensioenstelsel (loontrekkende, zelfstandige, ambtenaar).

ESTHER P.

3 Verlies ik mijn recht als ik hertrouw?

Mijn echtgenote is vijf jaar geleden overleden. Ik heb een nieuwe partner, met wie ik graag zou trouwen. Speel ik dan het recht op een overlevingspensioen kwijt? Ik ben 45 jaar.

Als je hertrouwt, verlies je inderdaad het recht op een overlevingspensioen van je vorige huwelijkspartner. Stel, we wensen het uiteraard niemand toe, dat je nieuwe huwelijkspartner zou overlijden, dan heb jij de keuze:

ofwel een overgangsuitkering op basis van de loopbaan van je tweede huwelijkspartner, gevolgd door het overlevingspensioen op basis van de loopbaan van je eerste huwelijkspartner

ofwel het overlevingspensioen op basis van de loopbaan van je eerste huwelijkspartner.

BERT S.

4 Mag ik bijverdienen als ik een overlevingspensioen heb?

Ik ben 67 jaar en krijg een overlevingspensioen van mijn overleden echtgenoot. Ik wil dat graag wat aanvullen en heb de kans om een paar uur per week te werken in een project van de gemeente. Maar mag dat wel? Want ik wil natuurlijk mijn overlevingspensioen niet op het spel zetten.

Als je zelf de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt en je krijgt een overlevingspensioen, dan mag je onbeperkt bijverdienen. Ben je jonger of heb je geen 45 jaar gewerkt, dan moet je je aan de inkomensgrenzen houden.

MARTHA R.

5 Krijg ik een overlevingspensioen als gescheiden echtgenote?

Mijn ex-echtgenoot was ambtenaar en is recent overleden. Ik heb geen pensioen als gescheiden echtgenote omdat dat voor ex-partners van ambtenaren niet mogelijk is. Ik heb me laten vertellen dat ik nu wel een overlevingspensioen als ex-echtgenote kan aanvragen. Klopt dat?

Ja, dat klopt. Als ex-echtgenote van een overleden ambtenaar kan je een overlevingspensioen op basis van de tewerkstelling van je ex-partner aanvragen. Maar omdat je ex na 31 december 2014 overleden is, val je onder de nieuwe regeling. Is je ex-partner niet hertrouwd, dan evolueert de leeftijd waarop jij een overlevingspensioen kan krijgen in de tijd. Ben je ouder dan 46 jaar (leeftijdsvoorwaarde voor 2017), dan krijg je een overlevingspensioen. Ben je jonger, dan krijg je geen overgangsuitkering, maar moet je wachten op het overlevingspensioen tot je zelf de wettelijke pensioeneeftijd hebt bereikt. Je kan dan binnen bepaalde grenzen je eigen pensioen en een overlevingspensioen cumuleren. Is je ex wel hertrouwd, dan wordt er naar de leeftijd van zijn langstlevende echtgenote gekeken om te bepalen wanneer jij een overlevingspensioen krijgt. De leeftijd van de ‘nieuwe’ echtgenote evolueert in de tijd (46 jaar in 2017), die van jou blijft vast op 45 jaar. Is zij ouder dan 46 jaar, dan krijg jij vanaf 45 jaar een overlevingspensioen. Is ze jonger, dan moet je sowieso wachten tot je eigen rustpensioen. Is er behalve jij een langstlevende echtgenote, dan moet het overlevingspensioen worden gedeeld.

MARIE A.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content