Andere woonplaats, anders belast

In de aangifte van vorig jaar was er nog niet veel te merken van de gewijzigde regels voor de woonbonus. Dat is dit jaar anders: Vlaanderen vereenvoudigt, Brussel snoeit en Wallonië hervormt.

Sinds 1 juli 2014 zijn de gewesten bevoegd voor de belastingvermindering voor de enige en eigen woning, de woonbonus dus. Dit is een belastingvermindering die je kan krijgen voor de duurtijd van je hypothecaire lening.

Vlaanderen

Inkomsten 2015. Vlaanderen beet de spits af met een eigen beleid en snoeide als eerste in de belastingvermindering. Voor leningen afgesloten vanaf 1 januari 2015 is de belastingvermindering herleid tot 40% van volgende verlaagde bedragen: €1.520 basis + €760 gedurende de eerste 10 jaar van de lening + €80 vanaf drie kinderen ten laste bij het aangaan van de lening.

Inkomsten 2016. Voor nieuwe leningen afgesloten vanaf 1 januari 2016 zal de geïntegreerde woonbonus gelden. Het meest in het oog springende praktische gevolg daarvan is dat de voorwaarde enige woning wordt geschrapt. Je kan de woonbonus nu dus ook krijgen als je al een andere woning bezit. De toeslag geldt wel enkel en alleen als het je enige woning is.

Brussel

Inkomsten 2015. Voor leningen afgesloten in 2015 (aangifte 2016) worden de bedragen, het marginaal tarief en de indexering gehandhaafd. Je kan een woonbonus van 45% krijgen voor €2.290 basis + €760 gedurende de eerste 10 jaar van de lening + €80 vanaf drie kinderen ten laste bij het aangaan van de lening.

Inkomsten 2016. Dat zal ook nog zo zijn voor leningen afgesloten in 2016 (aangifte 2017). Maar voor leningen afgesloten vanaf 2017 wordt de woonbonus afgeschaft. Ter compensatie zal wie in Brussel woont een verdere verlaging van de registratierechten genieten voor de aankoop van een woning die je zelf gaat bewonen.

Wallonië

Inkomsten 2015. Voor leningen afgesloten tot 31 december 2015 verandert er niets. Je kan een woonbonus van 40% krijgen voor €2.290 basis + €760 gedurende de eerste 10 jaar van de lening + €80 vanaf drie kinderen ten laste bij het aangaan van de lening.

Inkomsten 2016. Voor leningen aangegaan vanaf 1 januari 2016 vervangt Wallonië de woonbonus door de wooncheque (chèque d’habitat). Dit is, net zoals de woonbonus, een belastingvermindering maar ze varieert in functie van je belastbaar inkomen en het aantal kinderen ten laste.

Roerende voorheffing

Voor inkomsten vanaf 2016 betalen spaarders en beleggers een hogere roerende voorheffing: 27%. Dit voel je onmiddellijk vermits het om een bevrijdende voorheffing gaat, een die dus niet pas in de aangifte van 2017 wordt doorgerekend. Ook de inkomsten uit vastgoedbevaks, die nog konden genieten van een gunsttarief van 15%, zullen dit verhoogde tarief ondergaan. Het tarief van 15% blijft wel gehandhaafd o.a. voor de Leterme-bons en het deel boven het vrijgestelde gedeelte van de intresten op spaardeposito’s.

Verhoging koopkracht werknemers

In het kader van de taxshift – de verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen – worden maatregelen genomen om het netto-inkomen van de werknemers te verhogen.

Vanaf inkomstenjaar 2016, aangifte 2017

Vanaf inkomstenjaar 2016 gelden ook volgende veranderingen, die je zal voelen in je aangifte van volgend jaar:

Pensioensparen kan dan ook bij een instelling gevestigd buiten België, in de EER (Europees Economische Ruimte)

Wie vanaf 1 januari 2016 aandelen koopt en die binnen de zes maanden opnieuw verkoopt met winst, is op deze snelle meerwaarde een belasting verschuldigd van 33%. Minderwaarden zijn niet aftrekbaar, tenzij ze werden gerealiseerd op dezelfde aandelen binnen diezelfde periode van zes maanden.

In Brussel gaan een heel aantal belastingverminderingen op de schop, o.a. die voor energiebesparing, renovatie van een sociale verhuurwoning, inbraak- en brandpreventie.

KATRIEN VANDAM

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content