Beter en sneller!

De maximumfactuur zet een rem op onze gezondheidsuitgaven. Maar wat wordt terugbetaald? Wanneer? En hoe?

Wie gezondheidsproblemen heeft, weet dat een patiënt, ondanks de terugbetaling door het ziekenfonds, toch nog voor heel wat kosten zelf opdraait: het remgeld (persoonlijk aandeel) voor doktersbezoeken, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten,... De sociale en fiscale franchises zetten al een rem op de gezondheidsuitgaven, waardoor u vanaf een plafond bepaalde remgelden niet meer moest betalen. De maximumfactuur (MAF) verfijnde deze systemen. Ingevoerd in 2001 en sindsdien stapsgewijs uitgebreid, is dit systeem aan zijn derde jaargang toe.

Voordelen van de MAF

Door het systeem van de sociale franchise kregen enkel de ‘sociale categorieën’ (o.a. mensen die een inkomensgarantie voor ouderen ontvingen) het remgeld onmiddellijk terugbetaald als zij dat jaar al een bepaald bedrag remgeld hadden betaald. Door de fiscale franchise (voor iedereen die niet tot deze sociale categorieën behoorde) werd het te veel betaalde terugbetaald. Maar het had als nadeel dat dit pas twee jaar later gebeurde, via de fiscale aangifte. Bovendien werd er bij geen van beide systemen rekening gehouden met alle kosten (bv. met remgeld voor geneesmiddelen, hospitalisatiekosten,...).

De maximumfactuur verbeterde de bestaande systemen:

de gezondheidskosten die in aanmerking komen, zijn uitgebreid. Eerst kwamen de remgelden voor noodzakelijke geneesmiddelen (categorie A en B) erbij, vanaf 2002 werden ook de hospitalisatiekosten meegerekend en sinds dit jaar worden ook materiaalsupplementen en geneesmiddelen van cat. C (minder noodzakelijke geneesmiddelen) meegerekend. U zult dus veel vlugger het plafond bereiken waarboven u geen remgelden meer hoeft te betalen.

LET OP: bepaalde kosten tellen nog steeds niet mee, bv. supplementen die artsen aanrekenen die niet toegetreden zijn tot het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen (de niet-geconventioneerde artsen).

de terugbetaling is versneld en uitgebreid: in een eerste fase gebeurde de terugbetaling uitsluitend voor gezinnen met een ‘laag inkomen’ (zie tabel). Voor 2002 kregen ook gezinnen met een ‘bescheiden inkomen’ onmiddellijke terugbe-taling van het te veel betaalde.

Inkomensgrenzen en remgeldplafonds

Het plafond waarboven u geen remgelden meer hoeft te betalen, hangt af van het inkomen en de grenzen worden jaarlijks geïndexeerd. De remgelden van alle personen die op hetzelfde adres wonen, worden samengeteld om te bepalen of het gezin het remgeldplafond bereikt heeft. Ze hoeven niet aangesloten te zijn bij hetzelfde ziekenfonds.

Hoe en wanneer wordt u terugbetaald?

Eens u voor een bepaald jaar het remgeldplafond bereikt hebt dat overeenkomt met uw inkomen, krijgt u het te veel betaalde bedrag terug. Dat gebeurt ofwel onmiddellijk (in hetzelfde kalenderjaar of ten laatste in het begin van het volgende kalenderjaar) door het ziekenfonds, ofwel twee jaar later door de fiscus.

Het moment hangt af van uw (financiële) situatie. Volgende gezinnen hebben al een terugbetaling gekregen van medische kosten voor 2002:

gezinnen die het remgeldplafond van euro 450 bereikt hebben en waarvan één van de gezinsleden behoort tot de ‘sociale categorieën’ (o.a. leefloontrekkers, mensen met een laag pensioen en sommige gehandicapten die een tegemoetkoming krijgen, zie tabel).

WEETJE: Het volstaat dat 1 gezinslid tussen 1 januari en 1 oktober van het jaar waarin de maximumfactuur wordt toegekend, minstens 1 dag tot een van deze categorieën behoorde. Uw ziekenfonds beschikt over de gegevens. U hoeft niets te bewijzen.

gezinnen met een ‘laag inkomen’, die het remgeldplafond (euro 450) bereikt hebben.

gezinnen met een ‘bescheiden inkomen’ die het remgeldplafond (euro 650) bereikt hebben.

De gezinnen met een inkomen boven euro 21.108,83 (grens voor 2002) zullen het te veel betaalde remgeld van 2002 terugkrijgen langs fiscale weg en moeten dus wachten tot 2004. Ofwel stort de fiscus het bedrag op hun rekening, ofwel verrekent hij het met de nog te betalen belasting.

WEETJE: Als u niet in aanmerking kwam voor de versnelde terugbetaling, maar uw financiële toestand er in het lopende jaar op achteruitgegaan is, kunt u bij het ziekenfonds een ‘verklaring op eer’ afleggen over uw inkomsten, waardoor u toch al onmiddellijke terugbetaling van te veel betaald remgeld kunt krijgen.

WEETJE: Vraagt u zich af of de telling wel correct gebeurd is? Bij uw ziekenfonds beschikken ze over een ‘remgeldteller’ waardoor u exact de stand van uw reeds betaalde remgeld kunt opvragen.

A Annemie Goddefroy

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content