Dank u, Vadertje Staat!

U wilt wel iets nalaten aan de organisatie waarin u gelooft en die u misschien tijdens uw leven ook al hebt gesteund. “Maar”, denkt u, “dan blijft er minder van mijn erfenis over voor mijn goede vriend(in) of mijn favoriete nichtje...” Dat is niet noodzakelijk het geval! Dankzij het duo-legaat kan hij of zij evenveel krijgen (of zelfs meer), terwijl u toch het goede doel steunt. Hoe werkt dit systeem concreet?

De basis. De basis van het duo-legaat is artikel 64, al. 2 van het Wetboek van Successierechten, dat stelt dat u in een testament kunt bepalen dat persoon X (bijvoorbeeld uw nichtje) een legaat ontvangt, vrij van successierechten, op voorwaarde dat persoon Y (bijvoorbeeld een vereniging zoals Artsen zonder Grenzen) de last tot betaling van de successierechten van X overneemt.

Anders gezegd: Niet uw nichtje betaalt de successierechten maar Artsen zonder Grenzen. Omdat een erkende organisatie minder successierechten verschuldigd is (8,8 % in Vlaanderen en Wallonië, 12,5 % in Brussel), is de fiscus de uiteindelijke (maar vrijwillige) ‘verliezer’ in deze constructie.

De voorwaarden. Een duo-legaat moet voldoen aan drie voorwaarden:

n Er moet een testament opgesteld zijn

n Er moet een legaat zijn ten voordele van één of meerdere personen (persoon X)

n Er moet een tweede legaat zijn ten voordele van een erkende organisatie (Y) die verplicht is alle successierechten van de eerste persoon te betalen.

De concrete cijfers. Vergelijken we nu even de concrete cijfers bij een gewoon legaat met deze bij een duo-legaat.

... bij een gewoon legaat

Jan heeft geen kinderen. Hij laat euro 25.000 na aan zijn nichtje Inge. Hij laat niets na aan een goed doel.

n Inge betaalt successierechten: 45 % op de schijf tot euro 75.000 (hoogste tarief voor neven, nichten, tantes, ooms en ‘vreemden’) = 25.000 x 45 % = euro 11.250

n Inge houdt over: euro 25.000 – 11.250 = euro 13.750

... bij een duo-legaat

Jan laat opnieuw euro 25.000 na. Dit keer verdeelt hij zijn vermogen tussen zijn nichtje Inge die euro 15.000 krijgt en Artsen zonder Grenzen dat euro 10.000 krijgt. Hij doet dit via de techniek van het duo-legaat.

n Inge betaalt geen successierechten, want die worden door Artsen zonder Grenzen betaald. Zij houdt dus netto euro 15.000 over.

n Artsen zonder Grenzen betaalt:

– euro 15.000 x 45 % (de successierechten van het deel dat Inge krijgt, tegen het tarief tussen ooms en nichten) = euro 6.750

– euro 10.000 x 8,8 % (de successierechten van het deel dat Artsen Zonder Grenzen krijgt, tegen het voorkeurtarief voor erkende organisaties) = euro 880

totaal: euro 7.630

Artsen zonder Grenzen houdt netto euro 10.000 – euro 7.630 = euro 2.370 over

Wat krijgt de fiscus? Als Jan euro 25.000 nalaat aan nichtje Inge, ontvangt het Vlaams Gewest euro11.250. Als Jan zijn vermogen verdeelt tussen Inge en Artsen zonder Grenzen, krijgt het Vlaams Gewest euro7.630. De fiscus ontvangt dus euro3.620 minder!

LET OP! Dit is een voorbeeld op basis van een eenvoudige situatie. Het duo-legaat levert niet altijd een (even groot) voordeel op, al was het maar omdat de successierechten variëren naargelang de graad van verwantschap. Als u overweegt een deel van uw vermogen aan een erkende organisatie na te laten, raadpleeg dan altijd een notaris en laat de berekening maken in uw specifieke geval!

Info

n Een lijst met de erkende organisaties die gemachtigd zijn om een legaat te ontvangen, vindt u op www.giften-legaten.be. U kunt ook een gedrukte versie van de Gids voor giften en legaten bestellen via tel. 02 361 47 48.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content