JOHAN ADRIAENS Estate planner © G.F.

De juriservice

Twee keer belasting betalen?

We willen onze dochter in Frankrijk 300.000 euro schenken via een geregistreerde schenking, met betaling van schenkingsrechten (we wonen in Wallonië). Moet er dan in België én in Frankrijk belasting worden betaald?

België en Frankrijk hebben geen verdrag gesloten om een dubbele belasting op schenkingen te vermijden. Dat is wel het geval voor erfenissen en voor de personenbelasting. Zo moet je bijvoorbeeld een tweede verblijf in Frankrijk aangeven in je Belgische belastingen, maar dankzij het dubbelbelastingverdrag moet je hier niet nog eens belasting betalen. Het huis in Frankrijk telt enkel mee om je tarief te bepalen.

Je zal dus schenkbelasting betalen in België – 3,3% omdat jullie in het Waals gewest wonen – en ook in Frankrijk. Op alles wat een Franse rijksinwoner ontvangt uit een schenking moet immers belasting worden betaald. Die belasting is verschuldigd als jullie dochter in de 10 jaar die aan de schenking voorafgaan minstens 6 jaar Frans rijksinwoner was.

Tussen ouders en kinderen bestaat een abattement (vrijstelling aan de voet) van schenkbelasting van 100.000 euro. Dit abattement geldt per schenker en kan om de 15 jaar opnieuw worden gebruikt. Voor de bedragen boven de vrijstelling gelden tarieven die in de rechte lijn oplopen van 5% tot 45%, afhankelijk van de schijf.

Op welk loon wordt de opzeggingsvergoeding berekend?

Tot voor kort werkte ik deeltijds als bediende (4/5). Sinds drie maanden werk ik voltijds bij dezelfde werkgever. Een aantal collega’s werd intussen ontslagen en kreeg een opzeggingsvergoeding uitbetaald. Wat als mij hetzelfde overkomt? Wordt de opzeggingsvergoeding dan berekend op mijn loon als voltijdser of als deeltijdser?

Als je als werknemer door je werkgever wordt ontslagen, met betaling van een opzeggings- of verbrekingsvergoeding, dan wordt die berekend op basis van de opzeggingstermijn die je werkgever normaal had moeten naleven en op je lopende loon. Dat is meer bepaald het loon dat je verdient op het ogenblik dat je arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

Concreet betekent dit voor jou dat het loon dat je als voltijdser verdient in aanmerking zal worden genomen en niet het loon dat je voorheen tijdens je 4/5de tewerkstelling verdiende. Toekomstige rechten, zoals een indexering of een voorziene loonsverhoging, mogen niet in aanmerking worden genomen.

Je werkgever moet bij de berekening van de opzeggingsvergoeding ook rekening houden met je dubbel vakantiegeld, een eventuele dertiende maand en de voordelen die je had – bijvoorbeeld de werkgeversbijdragen in de groepsverzekering en de hospitalisatieverzekering, of het privaat gebruik van een bedrijfswagen. Ben je actief als handelsvertegenwoordiger en heb je een commissieloon, dan wordt meestal aangenomen dat het gemiddelde van de laatste twaalf maanden moet worden bekeken bij het bepalen van de opzeggingsvergoeding.

Zijn belgische aandelen het interessantst?

Nu een spaarrekening en obligaties amper iets opbrengen, stelt mijn bankier voor een stukje te beleggen in aandelen die een jaarlijks dividend opleveren. Volgens hem zijn Belgische aandelen fiscaal het interessantst. Klopt dat?

Als je belegt in aandelen moet je er uiteraard voor zorgen dat je portefeuille voldoende gespreid is en de aandelen potentieel hebben. Maar zeker als je kiest voor aandelen die elk jaar een dividend opleveren, is de fiscaliteit ook belangrijk. Want ontvang je een dividend van een Belgische beursgenoteerde onderneming – KBC, GIMV, Sofina, Proximus, D’Ieteren, GBL, enz. – dan betaal je 30% roerende voorheffing en hou je dus netto 70% over.

Ontvang je een dividend van een buitenlandse onderneming, dan betaal je doorgaans dubbele belasting. Voor een dividend van een Nederlandse onderneming – Unilever, Shell, enz. – betaal je 15% Nederlandse bronheffing en nadien nog eens 30% Belgische voorheffing, wat een totale belastingdruk geeft van 40,5%, zodat je netto slechts 59,5% overhoudt. Krijg je een dividend van een Zwitserse onderneming – Novartis, Nestlé, Roche, enz. -, dan hou je netto maar 45,50% over.

Weet wel dat je via je belastingaangifte een stuk roerende voorheffing recupereert, zowel voor Belgische als voor buitenlandse aandelen. Maar uiteraard mag je je niet blindstaren op de fiscaliteit. En er is nog een ander belangrijk element dat in het voordeel speelt van Belgische aandelen. Je betaalt geen bronbelasting, maar bovendien rekent momenteel geen enkele bank nog inningskosten aan op Belgische dividenden uitbetaald in cash. Voor buitenlandse dividenden rekenen heel wat banken 2% tot 2,5% aan, waardoor je nettodividend nog lager uitvalt. Maar er zijn gelukkig ook banken die geen kosten aanrekenen.

Kan ik de resterende schuld nog terugvorderen?

Ik had een schuldvordering tegenover een persoon, die in 2011 gedeeltelijk werd terugbetaald. Er bleef nog een vordering van 18.000 euro over. Maar de schuldenaar werd in 2016 failliet verklaard. Ik vernam dat hij onlangs een som erfde. Kan ik die 18.000 euro alsnog terugvorderen?

Jouw vordering is een burgerlijke schuldvordering, geen commerciële. Al heeft dit in deze geen belang, want alle goederen van de gefailleerde worden aangewend om burgerlijke en commerciële schulden aan te zuiveren. Tijdens de procedure van faillietverklaring worden alle individuele uitvoeringsmaatregelen opgeschort, want de curator neemt alles over. Je moet dus navragen of het faillissement intussen werd afgesloten en of de schuldenaar de verschoonbaarheid heeft kunnen inroepen (voor faillissementen van na 2018 werd de verschoonbaarheid vervangen door de schuldkwijtschelding, met strengere voorwaarden). Is er verschoonbaarheid, dan kan je de 18.000 euro niet meer terugvorderen, omdat jouw schuldvordering dateert van voor het faillissement. Is er geen verschoonbaarheid en werd het faillissement afgesloten, dan kan je proberen een terugbetaling te krijgen, als je vordering nog niet verjaard is. Is het faillissement nog niet afgesloten en heeft de gefailleerde nog geen verschoonbaarheid verkregen, dan moet de curator de geërfde som recupereren om de schulden aan te zuiveren. Je moet wel je schuldvordering indienen binnen het jaar, zo niet kan de curator er geen rekening mee houden.

JAN  ROODHOOFT  Advocaat
JAN ROODHOOFT Advocaat© BENNY DE GROVE
BENOÎT MALEVÉ  Advocaat
BENOÎT MALEVÉ Advocaat© BENNY DE GROVE
GAUTHIER POLET  Advocaat
GAUTHIER POLET Advocaat© BENNY DE GROVE
MARIE-FRANCE LEFEBVRE  Advocaat
MARIE-FRANCE LEFEBVRE Advocaat© BENNY DE GROVE

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content