De vragen die u ons stelde

Sinds de Wet Verwilghen werden aan onze redactie geregeld vragen gesteld over de hospitalisatieverzekering. Dit zijn de courantste.

Via mijn echtgenoot geniet ik een collectieve hospitalisatieverzekering. Kan ik verzekerd blijven als we scheiden?

Indien u en uw echtgenoot/partner scheiden of u niet langer samenwoont, hebt u contractueel het recht om te vragen dat de collectieve dekking wordt voortgezet in een individuele hospitalisatiepolis met een gelijkaardige dekking. Aangezien het daarna om een individuele polis gaat, wordt de premie aangepast. De termijn om deze omschakeling aan te vragen is beperkt: u moet reageren binnen de 105 dagen nadat u de collectieve verzekering hebt verlaten.

Ik ga binnenkort met pensioen. Vroeger weigerde de verzekeraar van mijn werkgever om daarna een hospitalisatieverzekering op individuele basis af te sluiten. Hoe zit dat nu?

De wet is gewijzigd. De verzekeraar mag dit niet meer weigeren. De werkgever heeft de verplichting om de werknemer die de collectieve polis verlaat binnen de 30 dagen in te lichten over zijn recht om de polis op individuele basis verder te zetten. Op het ogenblik dat u de collectieve verzekering via uw werkgever verlaat, moet de verzekeraar u een individueel contract aanbieden. De wet bepaalt dat de verzekeraar bij de premiebepaling van het individuele contract rekening moet houden met de instapleeftijd van de verzekerde op het ogenblik van de individuele verderzetting. Hoe ouder u bent, hoe duurder de premie.

Ik heb gehoord dat je een soort reserve kan opbouwen bij je werkgever, zodat je later een lagere premie betaalt als je overstapt naar een individueel contract. Klopt dat?

De verzekeringsmaatschappijen zijn verplicht om de nodige informatie aan de verzekeringnemer (hier de werkgever) te verstrekken om hoge premies op te vangen via een zogenaamde wachtverzekering , een systeem van prefinanciering. Ze geeft u de garantie dat, indien u de collectieve hospitalisatieverzekering moet verlaten om reden van ontslag, pensioen, faillissement,... u op een vlotte manier en met behoud van de aanvangsleeftijd (zie volgende vraag) kunt omschakelen naar een individueel contract. De premie voor wie een wachtverzekering heeft afgesloten, ligt bij een overstap naar een individueel contract veel lager dan voor iemand zonder zo’n verzekering. De werknemer heeft de keuze om er al of niet een af te sluiten. De werkgever van zijn kant is verplicht om zijn werknemers in te lichten over de mogelijkheid van prefinanciering. Komt het later tot een conflict tussen werkgever en werknemer over deze informatieverplichting, dan moet de werkgever bewijzen dat hij eraan heeft voldaan.

WEETJE Zo’n wachtverzekering blijkt nog niet ingeburgerd bij de werkgevers. Ze betekent een extra kost die in crisistijden altijd ongelegen komt.

Heeft een wachtverzekering wel zin als we het recht hebben om de hospitalisatieverzekering van het werk individueel verder te zetten?

Als een werknemer ervoor kiest om na een ontslag, of vanaf zijn pensioen de collectieve polis op individuele basis verder te zetten, dan zal de verzekeraar de premie berekenen op basis van de leeftijd van deze persoon op dat moment. Er wordt geen rekening gehouden met het aantal jaren dat de persoon al verzekerd was, noch met de leeftijd waarop hij toegetreden is tot de collectieve polis. De individuele premie kan dan ook tot vijfmaal hoger liggen dan de collectieve. Deze premieverhoging vormt vaak een financieel obstakel, net op het ogenblik dat de hospitalisatieverzekering het hardst nodig is omdat de medische kosten beginnen op te lopen. Een wachtverzekering kan daaraan verhelpen en heeft dus zeker zin als de werknemer de polis op individuele basis verderzet. Via deze verzekering doet u aan prefinanciering van de latere individuele premie voor uw hospitalisatieverzekering. Nog tijdens uw collectieve aansluiting, betaalt u vanaf een bepaald moment een aanvullende premie. Op deze manier bouwt u een reserve op. De premie die u zult betalen op het moment dat u overstapt naar een individuele polis, zal berekend worden op basis van de leeftijd waarop u de wachtverzekering afsloot en begonnen bent met het betalen van bijkomende premies. U klikt dus als het ware uw leeftijd vast. Zo hebt u de garantie dat u later een lagere premie zult betalen dan wie nooit een wachtverzekering heeft gehad.

Ik stop met werken en wens de hospitalisatieverzekering individueel verder te zetten. Blijf ik even goed verzekerd, ook voor zware ziektes en dergelijke?

De individuele, voortgezette hospitalisatieverzekering moet gelijksoortige waarborgen (maar niet noodzakelijk identieke) omvatten als het vroegere (collectieve) contract. In die zin moet de kamerkeuze (1-persoons of 2-persoonskamer) en de terugbetalingsformule worden overgenomen. Indien het collectieve contract in een waarborg Pre- en posthospitalisatieperiode voorziet, moet dit ook worden overgenomen in het individuele contract. De periode mag verschillen, maar ze moet minstens 1 maand voor de hospitalisatie en 3 maanden na de hospitalisatie bedragen. Dezelfde regel geldt voor de waarborg Zware ziekte: indien het collectieve contract deze waarborg voorzag, moet dit eveneens worden opgenomen in het individuele contract.

LET OP! De lijst met als zware ziektes beschouwde aandoeningen, kan verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. n

Pierre Bontinck

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content