Gezondheid

l Zodra u met pensioen bent, stuurt de pensioendienst rechtstreeks een attest door naar het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), die uw ziekenfonds op de hoogte brengt. Om uit te maken of u vanaf dan recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming (vaak omschreven als het WIGW-statuut), is een inkomensonderzoek noodzakelijk. Voor dit recht mag de som van uw roerend en onroerend inkomen namelijk niet hoger liggen dan euro12.732,29 per jaar, een bedrag dat wordt verhoogd met euro2357,09 per persoon ten laste.

l Voor het overige geldt één gouden regel: informeer bij alles wat met uw gezondheid te maken heeft vooraf bij uw ziekenfonds of er een terugbetaling bestaat en onder welke voorwaarden. Deze verschillen namelijk van ziekenfonds tot ziekenfonds. Wij moeten ons hier beperken tot enkele voorbeelden waarmee iedereen vroeg of laat te maken krijgt.

– Griepvaccinatie: de verplichte ziekteverzekering komt tegemoet (40 %) bij alle 65-plussers die zich laten vaccineren op doktersvoorschrift (jaarlijks te hernieuwen). Een aantal aanvullende verzekeringen nemen nog een deel van (of het gehele) remgeld voor hun rekening. Het onafhankelijke ziekenfonds Euromut betaalt 80 % van het remgeld terug.

De Liberale Mutualiteit Provincie Antwerpen heeft een preventiekorf gecreëerd d.w.z. een tussenkomst van maximaal euro25 per persoon, per jaar, waarin onder meer het griepvaccin is opgenomen. Wie boven de 65 is en zich laat vaccineren op doktersvoorschrift, krijgt binnen het kader van deze preventiekorf het volledige remgeld terugbetaald.

De Socialistische Mutualiteiten betalen aan alle 65-plussers die lid zijn het remgeld terug voor een door de dokter voorgeschreven griepvaccin.

– Pneumokokkenvaccinatie: de verplichte verzekering komt niet tussen in het pneumokokkenvaccin.

De Socialistische Mutualiteiten betalen binnen de aanvullende verzekering het volledige bedrag om de 5 jaar terug aan rechthebbenden die ouder zijn dan 65.

Bij de Liberale Mutualiteit Provincie Antwerpen maakt het vaccin deel uit van de preventiekorf (zie hoger) en wordt het dus terugbetaald in zoverre uw totale remgeld op de erkende vaccins het bedrag van euro25 niet overschrijdt.

– Mammografie: Alle vrouwen tussen 50 en 69 kunnen in het kader van een systematische screening om de twee jaar gratis een mammografisch onderzoek laten uitvoeren. Elke vrouw die dit onderzoek aanbelangt ontvangt hiervoor een schriftelijke uitnodiging.

– Darm- en prostaatkanker: de Socialistische Mutualiteit voorziet éénmaal per jaar in een tussenkomst van euro7,5 in de kostprijs van een onderzoek om darm- en prostaatkanker op te sporen voor alle leden ouder dan 45 jaar.

– Tandprothesen: de verplichte verzekering voorziet vanaf 50 jaar in een tussenkomst voor een gedeeltelijke of volledige uitneembare prothese (dit laatste is nieuw sedert 1/1/2004) voor mensen die recht hebben op kleine risico’s. Eénmaal per jaar is er ook een tegemoetkoming voor de herstelling van een tandprothese.

Leen Baekelandt en Ludo Hugaerts

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content