JOHAN ADRIAENS Estate planner © G.F.

Hoe kan ik een ongeldige schenking redden?

Ik heb een bankgift (overschrijving) gedaan aan mijn dochter van 30.000 euro om haar te helpen bij verbouwingen. In de mededeling van de overschrijving heb ik ‘schenking’ gezet. Nu hoor ik dat die schenking daardoor nietig is. Wat kan ik doen?

Bij een bankgift wordt geld overgeschreven van de rekening van de schenker naar de rekening van de begunstigde. Belangrijk is dat in de mededeling van de overschrijving niets staat. De overschrijving is immers een neutrale verrichting. Pas achteraf mag uit het bewijsdocument of de aangetekende brieven blijken dat het om een schenking ging, anders is de bankgift nietig. Een eenvoudige en sluitende oplossing is dat je dochter het geld of de effecten terugstort en je de bankgift correct overdoet, door deze keer niets in de mededeling te vermelden. De termijn van drie jaar begint dan wel pas te lopen vanaf de nieuwe overschrijving.

Niets doen kan in bepaalde gevallen soms ook een optie zijn. Want zolang je als schenker leeft, neemt men aan dat het gaat om een absolute nietigheid, die in principe ook de fiscus zou kunnen opwerpen. De kans is echter heel klein dat de fiscus dit in dit stadium te weten komt en zich daarmee bezighoudt. Vanaf het overlijden van de schenker wordt de nietigheid dan relatief, wat betekent dat ze enkel kan worden opgeworpen door de erfgenamen (die kunnen dat ook al voor jouw overlijden als ze ervan op de hoogte zijn). Er is dus geen echt probleem als je slechts één kind hebt, want je dochter zal haar schenking uiteraard niet aanvechten. Heb je verschillende kinderen en komen die niet altijd even goed overeen, dan raden we aan de bankgift over te doen en op die manier de situatie recht te trekken.

Juridisch advies exclusief voor abonnees

Je wil een eerste advies over:

– werk en pensioen

– huren en wonen

JAN  ROODHOOFT  Advocaat
JAN ROODHOOFT Advocaat© BENNY DE GROVE

– erven en schenken

– erfbelasting

– echtscheiding

BENOÎT MALEVÉ  Advocaat
BENOÎT MALEVÉ Advocaat© BENNY DE GROVE

– sociale zaken

– consumentenbelangen

CONTACTEER ONZE JURISERVICE!

? TELEFONISCH Hou je Plus-Clubkaart klaar en bel 0900 100 08.

GAUTHIER POLET  Advocaat
GAUTHIER POLET Advocaat© BENNY DE GROVE

Elke vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur zoekt Roodhooft-Allaerts Advocaten een antwoord op je vraag. Je betaalt 0,15 euro / 20 sec. LET OP! Proximus verbreekt automatisch de verbinding na 10 minuten.

? SCHRIFTELIJK

Voor een schriftelijk antwoord (binnen de zes weken) op één juridische vraag, stort je 30 euro op IBAN-rekening BE47 2850 3650 6280 (BIC GEBABEBB) met vermelding Juridische vraag. Mail je vraag + betalingsbewijs: juriservice@plusmagazine.be Of stuur alles op: Plus Magazine Juriservice, Raket-straat 50 bus 10, 1130 Brussel.

MARIE-FRANCE LEFEBVRE  Advocaat
MARIE-FRANCE LEFEBVRE Advocaat© BENNY DE GROVE

Je brief kan worden geselecteerd voor publicatie,

maar je naam wordt niet bekendgemaakt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content