Ik ben goud waard, meer dan ooit!

Langer werken staat weer volop in de actualiteit. Als ik bereid ben dat te doen of als ik na mijn vijftigste een nieuwe job vind, kan zowel mijn werkgever als ikzelf genieten van flink wat financiële voordelen. Uiteraard laat ik ze niet liggen!

Voor mezelf: Als ik buiten mijn wil om werkloos ben geworden en na mijn 50ste werk vind, ontvang ik een federale werkhervattingstoeslag bovenop mijn loon. Ik moet wel 20 jaar gewerkt hebben. Ik krijg tot aan mijn (brug)pensioen van de RVA elke maand een bedrag van euro 182,85 (ook als ik deeltijds ga werken!). Heb ik minder dan 20 jaar gewerkt, dan krijg ik een lagere premie gedurende 36 maanden.

Voor mijn baas: Ik ben minstens 40 jaar en al zes maanden uitkeringsgerechtigd werkloos. Als in Brussel een openbare dienst, onderwijs-instelling, vzw of feitelijke vereniging met een sociaal-cultureel doel me in dienst neemt als gesubsidieerde contractueel (kortweg: geco), krijgt mijn werkgever van Actiris (de Brusselse VDAB) een basispremie van euro 5035 per jaar (dit bedrag geldt voor een voltijdse baan).

Voor mezelf en voor mijn baas: Mijn werk is lichamelijk en/of geestelijk erg belastend. Als mijn baas wil dat ik blijf werken, kan hij van het Ervaringsfonds een toelage krijgen om mijn werkomstandigheden vanaf 45 jaar te verbeteren (bijvoorbeeld voor de aankoop van een rugsparende machine). En dit geldt in heel België.

Voor mijn baas: Ik ben 50 jaar of ouder. In de voorbije negen maanden was ik al zes maanden uitkeringsgerechtigd werkloos. Voor mij geldt de nieuwe, zogenaamde Activa Milquetmaatregel: als ik vóór eind december 2011 een baan vind in de privésector (of als contractueel bij de overheid), betaalt mijn baas de eerste 15 maanden voor mij liefst euro 1000 minder sociale lasten (en daarna euro 400 minder gedurende nog 48 maanden). Bovendien moet hij gedurende 23 maanden een deel van mijn nettoloon niet betalen, dat stuk loon krijg ik van de RVA. Die verminderingen gelden ook als ik deeltijds werk vind, maar dan in verhouding.

Voor mezelf: Als ik blijf werken, krijg ik een pensioen-bonus vanaf de 1ste januari van het jaar waarin ik 62 word. Voor elke dag dat ik voortaan effectief werk, komt er later euro 2,12 bruto bij mijn normale jaarpensioen. Voor een volledig gewerkt jaar komt dat neer op een bonus van euro 662,19.

Voor mijn baas: Ik heb al werk en ik blijf werken. Vanaf mijn 50 jaar betaalt mijn baas almaar minder sociale lasten voor mij. Op mijn 55ste doet hij euro 300 per kwartaal winst, op mijn 58ste loopt dit op tot euro 450, op mijn 61ste tot euro 600 en op mijn 64ste tot euro 750. Mijn brutoloon mag wel niet meer bedragen van euro 12.000 per kwartaal. Let wel: als het van federaal minister van Werk Milquet afhangt, wordt deze lastenverlaging binnenkort afgeschaft. De Vlaamse regering echter, wil dat ze behouden blijft. Wordt vervolgd...

Voor mijn baas: In Vlaanderen krijgt mijn baas bovenop de Activa Milquetmaatregel ook nog eens een tewerkstellingspremie als hij mij als ingeschreven werkzoekende 50-plusser in dienst neemt met een contract van onbepaalde duur. Hij krijgt die premie gedurende een jaar en het bedrag hangt af van de hoogte van mijn salaris (van euro1200 tot euro4500 per kwartaal).

Voor mezelf: Als ik jaren niet heb gewerkt maar na mijn vijftigste weer aan de slag ga als loontrekkende in de privésector, heb ik ook in het eerste jaar waarin ik werk recht op vakantiedagen en op vakantiegeld van de RVA (dit is de zogenaamde seniorvakantie).

Meer info...

Over de voordelen in Vlaanderen: in elke Werkwinkel (adressen: tel. 0800 307 00 of www.werkwinkel.be)

Over Brussel: bij elk kantoor van Actiris (adressen: tel. 082 800 42 42 of www.actiris.be).

Over Wallonië: bij elk kantoor van Forem (adressen: tel. 0800 939 47 of www.leforem.be).

Over de premies waarop u of uw werkgever recht kunt hebben: breng uw persoonlijke gegevens in op www.aandeslag.be en u krijgt een overzicht.

Over de RVA: in uw regionaal RVA-kantoor (adressen: tel. 02 515 41 11 en www.rva.be).

Over het Ervaringsfonds: tel. 02 233 45 96 en www.ervaringsfonds.be

Ludo Hugaerts

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content