Bart Chiau © G.F.

‘Ik vrees dat er op termijn onvoldoende geld zal zijn’

Bart Chiau, professor economie aan de UGent en senior expert bij verzekeraar NN, denkt dat de crisis de overheidsfinanciën onder druk zal zetten.

“Wanneer we grote enquêtes houden, stellen we vast dat minder dan een Belg op de vijf het volledig eens is met de stelling dat, wanneer hij/zij de pensioenleeftijd bereikt, de overheid een pensioen zal kunnen blijven uitbetalen. Vooral jonge generaties reageren sceptisch op de vraag of de overheid hen nog wel een wettelijk pensioen zal kunnen garanderen”, zegt Bart Chiau.

Net als andere collega’s stelt de econoom vast dat de babyboomers in grote getale de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Daartegenover staat dat er steeds minder mensen aan de slag zijn en jongeren ook langer studeren. Bovendien leven we ook steeds langer. Al deze factoren zorgen voor een onevenwicht.

“En nu is er ook een nieuw element waarmee we moeten rekening houden: de gevolgen van de gezondheidscrisis”, legt hij uit. “Ik denk dat door de stijging van de medische kosten en de werkloosheidsuitkeringen alles moeilijker wordt. Op termijn vrees ik dat er niet genoeg geld meer zal zijn om de wettelijke pensioenen te financieren. De horizon van politici is in zekere zin beperkt tot hun ambtstermijn, ze missen een langetermijnvisie. Daarom is het essentieel dat mensen alle pensioenpijlers combineren (lees ook: 4 pensioen- pijlers).”

De specialist vervolgt: “Ja, we zouden ons op de tweede pijler kunnen richten, maar niet iedereen kan dit betalen of heeft een werkgever die deze pijler aanbiedt. We evolueren naar een Amerikaans systeem, waarbij we het risico lopen op een hele groep gepensio-neerden met te weinig geld. Mensen die langer aan de slag moeten blijven in flexi-jobs, door bijvoorbeeld op zondag bij de bakker om de hoek te werken. Een andere vraag is hoeveel geld je op je oude dag nodig hebt. Vergeet niet dat dit minimumpensioen van 1.500 euro enkel geldt voor een volledige loopbaan van 45 jaar! Laten we uitgaan van een pensioenleeftijd van 67 jaar en een levensverwachting tot 100 jaar, wat niet langer fictie is. Dan zou je, om een bepaalde levensstijl te behouden en alle uitgaven te kunnen bekostigen, gedurende 33 jaar ongeveer 1.500 euro per maand extra moeten voorzien bovenop je wettelijk pensioen. Dat is ongeveer 600.000 euro, zonder rekening te houden met de inflatie!”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content