Je verzekering is niet voor eeuwig

Ja, je verzekeraar kan je contract beëindigen, maar jij kan dat even goed! Zolang jullie allebei de opzegregels naleven.

“Ik ben niet akkoord met de tariefverhoging die mijn verzekeraar aanrekent. Kan ik mijn contract beëindigen?”

“De verzekeraar van onze zoon maakte een einde aan zijn autoverzekering omdat hij verschillende keren zware schade had veroorzaakt. Maar dezelfde verzekeraar beëindigde ook zijn familiale verzekering en brandverzekering, zonder dat hij ooit schade had in het kader van deze contracten. Kan dit zomaar?”

Het zijn maar enkele van de vragen die lezers ons regelmatig toesturen. Even op een rij wie wat mag doen en wanneer.

Ziezo, ik gooi mijn verzekeraar buiten!

Tegen de vervaldag. Als je je autoverzekering, brandverzekering of familiale verzekering – om de voornaamste te noemen – wil opzeggen tegen de vervaldag moet je een opzeggingstermijn van drie maanden respecteren. Je nieuwe verzekeraar of makelaar kan helpen om de opzegging te regelen. Doe je het zelf, vergeet dan niet om de opzegging aangetekend te versturen naar de verzekeringsmaatschappij (niet naar je makelaar!), met duidelijke vermelding van al je gegevens en het polisnummer.

Bij een tariefverhoging. Als je verzekeraar zijn tarief wijzigt, moet hij dat uitdrukkelijk melden. De wet voorziet twee mogelijkheden:

Ofwel verwittigt je verzekeraar je vier maanden voor de vervaldag, en dan heb je één maand de tijd om je polis op te zeggen als je niet akkoord gaat met de premieverhoging.

Ofwel verwittigt je verzekeraar je pas later via het vervaldagbericht (uitnodiging tot betaling), en dan moet hij je drie maanden tijd geven om eventueel je contract op te zeggen. Deze formule wordt het vaakst toegepast en laat je een langere bedenktijd. Als je het contract opzegt omwille van zo’n tariefwijziging, vermeld die reden dan zeker in je opzeggingsbrief.

Weetje. Het is niet omdat je een aantal euro’s meer moet betalen dat er automatisch sprake is van een nieuw tarief! Enkele voorbeelden.

In de BA-autoverzekering kan je bonusmalus en dus ook je premie stijgen als je het voorbije jaar een ongeval had waarbij je in fout was.

In de brandverzekering komen er bijna elk jaar een paar euro’s bij omdat deze verzekering gekoppeld is aan de ABEX-index die rekening houdt met de kostprijs van de bouwmaterialen.

In de privéhospitalisatieverzekering wordt dan weer jaarlijks de gezondheidsindex toegepast.

Niet tevreden na een schadegeval. Je kan je verzekeraar ook bedanken voor bewezen diensten na de afhandeling van een schadegeval. Dit kan ten laatste één maand na de uitbetaling van de schadevergoeding of de weigering tot uitbetaling. In het kader van de BA-autoverzekering moet je aansprakelijk zijn voor het ongeval. Drie maanden later eindigt dan het contract.

Help, mijn verzekeraar gooit mij buiten!

Je neemt een verzekering. Je lijdt schade. De verzekeraar vergoedt je schade en... zegt je contract op. Het klinkt raar, maar dit is niet verboden. Verzekeraars vinden een goede lange termijnrelatie met de klant belangrijk, maar ze schuwen slechte risico’s. Als je op relatief korte tijd verschillende schadegevallen hebt of je veroorzaakt een ongeval met verzwarende omstandigheden, dan heb je kans om een opzeggingsbrief in je brievenbus te vinden.

Tegen de vervaldag. Ook je verzekeraar moet een opzeggingstermijn van drie maanden respecteren als hij het contract op de vervaldag wil stopzetten.

Na een schadegeval. Je verzekeraar kan je brand-, familiale of BA-autoverzekering (als jij in fout was) al vroeger stopzetten. Hij moet niet wachten tot de vervaldag van je contract, maar moet je ook hier een opzeggingstermijn van drie maanden geven, zodat jij een nieuwe verzekeraar kan zoeken. En bij een autoverzekering moet hij uiteraard wel de partij die niet in fout was vergoeden. Je verzekeraar kan ook de eventuele omniumverzekering opzeggen na schade, ongeacht of jij in fout was.

Premie niet betaald. Je verzekeraar heeft het recht je verzekeringspolis stop te zetten als je de premie niet betaalt. In dit geval bedraagt de opzeggingstermijn minimum 15 dagen. Tenslotte kan je verzekeraar je ook buiten gooien na een poging tot fraude waarvoor hij klacht heeft ingediend. Dan bedraagt de opzeggingstermijn een maand.

Verschillende contracten opzeggen. Soms gebeurt het dat een verzekeraar niet één maar alle verzekeringen die een klant bij hem heeft, opzegt. Dat mag hij, behalve voor levensverzekeringen, die geen jaarlijkse vervaldag kennen, en voor de hospitalisatieverzekering, die sinds kort levenslang geldt en enkel nog door de verzekerde kan worden beëindigd. Je verzekeraar kan dus na schade je autoverzekering opzeggen en tegelijk ook je familiale en je brandverzekering, maar voor deze laatste verzekeringen moet hij wel tot de vervaldag wachten omdat er geen schadegeval was.

PIERRE BONTINCK

Een verzekeraar die een contract opzegt tegen de jaarlijkse vervaldag moet dit niet motiveren.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content