JOHAN ADRIAENS Estate planner © G.F.

Kan ik achteraf nog korting eisen?

Een tweetal maanden geleden schreef ik mij in voor een cursus bloemschikken die binnen drie weken doorgaat. Ik betaalde 100 euro inschrijvingsgeld. Ik merk nu dat er nog plaatsen zijn en dat wie zich nu inschrijft 30% korting krijgt. Kan ik die korting ook vragen?

Door je in te schrijven kwam er een overeenkomst tot stand tegen de prijs die op dat moment gold, 100 euro. Het betekent dat je niet kan eisen dat de organisator jou alsnog de korting geeft die op dit moment van toepassing is. De overeenkomst die je toen afsloot, is definitief. Je kan de organisator natuurlijk altijd vragen of hij – bij wijze van commerciële tegemoetkoming – bereid is jou een deel terug te betalen. Maar het staat hem volledig vrij om wel of niet op jouw vraag in te gaan.

Een andere oplossing bestaat erin je eerste inschrijving te annuleren en je nu opnieuw in te schrijven. Je moet dan wel nakijken of je een verbrekingsvergoeding moet betalen en hoeveel die bedraagt. De kans bestaat dat je door die verbrekingsvergoeding plus de nieuwe inschrijvingsprijs uiteindelijk duurder af bent. Kijk bovendien na of de inschrijvingsvoorwaarden niet bepalen dat je je na een annulering niet opnieuw kan inschrijven.

Hoe beitel ik mijn erfrecht vast als wettelijk samenwonende?

Ik woon wettelijk samen met mijn vriendin, die twee dochters heeft uit een vorige relatie. We wonen in haar huis. Als mijn vriendin voor mij komt te overlijden, erf ik het vruchtgebruik van de gezinswoning en de inboedel. Maar uit het artikel van vorige maand in Plus Magazine heb ik begrepen dat mijn vriendin mij dit erfrecht kan ontnemen via een testament. Kan ik daar iets tegen doen via een samenlevingscontract?

De wet kent wettelijk samenwonenden een beperkt erfrecht toe, met name het vruchtgebruik van de gezinswoning en de huisraad. Maar het klopt dat dit geen reservatair erfrecht is. Met andere woorden: jouw partner kan inderdaad een testament maken waarin ze jou dit erfrecht ontneemt.

Ze zou dit bijvoorbeeld kunnen doen omdat haar dochters na haar overlijden anders misschien lang op dit huis zullen moeten wachten. Want zolang jij in het huis woont, hebben haar dochters enkel recht op de blote eigendom.

Indien jullie getrouwd zouden zijn, heb je als partner wél een reservatair erfrecht. In dat geval kan jouw partner jou je erfrecht niet ontnemen in een testament.

Als wettelijk samenwonende kan je via een samenlevingscontract een aantal zaken regelen, zoals de organisatie van je gezin – bijvoorbeeld hoeveel jullie storten op een gemeenschappelijke rekening, wat jullie als kosten van het huishouden beschouwen,... – en een aantal gevolgen van het samenwonen voor de goederen die jullie als partners bezitten. Maar via een samenlevingscontract kan je geen erfrecht regelen.

Waarom is het belangrijk hoeveel ik aan pensioensparen stort op 54 jaar?

Dit jaar word ik 54 jaar. Mijn bankier raadt me aan om op die leeftijd het maximumbedrag te storten voor pensioensparen, zodat ik de volgende jaren zo fiscaal optimaal mogelijk kan verder sparen. Wat bedoelt hij daarmee?

Je kan aan pensioensparen doen via jouw bank of via een verzekeraar. Sinds 2018 heb je de keuze tussen twee fiscale systemen. Ofwel stort je maximaal 980 euro en heb je recht op een belastingvermindering van 30%. Ofwel stort je maximaal 1.260 euro aan pensioensparen, maar bedraagt de belastingvermindering slechts 25%. Deze bijdrage wordt elk jaar geïndexeerd. Op je 60ste verjaardag wordt op je pensioensparen een anticipatieve heffing van 8% geheven. Deze heffing is bevrijdend. De premies die je na je 60ste verjaardag stort, blijven fiscaal aftrekbaar, maar het kapitaal dat je met die premies opbouwt, ontvang je later belastingvrij.

Sluit je je contract pas vanaf de leeftijd van 55 jaar, dan wordt de heffing van 8% niet op de leeftijd van 60 jaar ingehouden, maar op de tiende verjaardag van je contract. Concreet betekent dit dat wanneer je na 54 jaar start, ook de premies die je vanaf je 60ste tot je 65ste stort, belast worden tegen 8%! Maar let op: ook vanaf je 55ste je premie optrekken wordt als het sluiten van een nieuw contract gezien. En dus zal ook dan de belasting niet op je 60ste verjaardag worden geheven, maar op de tiende verjaardag van de premieverhoging, in de praktijk dus op je 65ste!

Bijgevolg is de premie die je stort in het jaar dat je 54 jaar wordt doorslaggevend. Stort je niet het maximum, dan zal jouw bank je een individueel plafond toekennen. Dit plafond is het maximum dat je de komende jaren nog kan storten. Dit individuele plafond is gelijk aan het gemiddelde van je effectieve stortingen tussen 50 en 54 jaar, uitgedrukt als percentage van het maximumbedrag. Word je dit jaar 54 en wil je de komende jaren het maximum storten, dan moet je nog dit jaar het maximum (980 of 1.260 euro) storten. Op die manier ben je vrij om de volgende jaren te storten wat je wil en behoud je je maximale fiscaal voordeel.

Krijg ik het gestolen bedrag terug?

Bij de afrekening van mijn kredietkaart merkte ik dat er een bedrag van 80 euro van mijn rekening is gegaan, hoewel ik nooit een bestelling bij die firma heb gedaan. Bovendien blijkt hun mailadres niet te bestaan. Ik heb mijn kredietkaart geblokkeerd. Zie ik die 80euro nog terug?

Als het om fraude gaat, wordt het moeilijk om je geld terug te krijgen van de fraudeurs. Gelukkig ben je als kredietkaartgebruiker goed beschermd tegen dit soort frauduleuze praktijken. Heeft iemand geld van je kaart gehaald, maar heb je ze nog in je bezit – zoals bij jou het geval is -, dan hoef je zelf niets te betalen en zal jouw bank of de uitgever van je kredietkaart je het bedrag integraal terugbetalen. Je mag je wel niet schuldig hebben gemaakt aan ‘grove nalatigheid’. Je moet dus zeker je kaart blokkeren (via Card Stop 070344344) en je bank of de uitgever van je kredietkaart verwittigen.

Kan ik achteraf nog korting eisen?

Juridische service

EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

Je wil een eerste advies over:

werk en pensioen

huren en wonen,

erven en schenken

erfbelasting

echtscheiding

sociale zaken

consumentenbelangen

CONTACTEER ONZE JURISERVICE!

TELEFONISCH

Hou je Plus-Clubkaart klaar en bel 0900/100 08. (Elke vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur zoekt Roodhooft-Allaerts Advocaten een antwoord op je vraag) Je betaalt ?0,15 / 20 sec.

LET OP! Proximus verbreekt automatisch de verbinding na 10 minuten.

SCHRIFTELIJK

Voor een schriftelijk antwoord (binnen de zes weken) op één juridische vraag, stort je 30 euro op IBAN-rekening BE16 2100 4520 4274 met de vermelding Juridische vraag. Stuur je vraag + betalingsbewijs naar: Plus Magazine – Juriservice, Raketstraat 50, bus 10 1130 Brussel.

Je brief kan worden geselecteerd voor publicatie, maar je naam wordt niet bekendgemaakt.

JAN ROODHOOFT Advocaat
JAN ROODHOOFT Advocaat© BENNY DE GROVE
BENOÎT MALEVÉ Advocaat
BENOÎT MALEVÉ Advocaat© BENNY DE GROVE
GAUTHIER POLET Advocaat
GAUTHIER POLET Advocaat© BENNY DE GROVE
MARIE-FRANCE LEFEBVRE Advocaat
MARIE-FRANCE LEFEBVRE Advocaat© BENNY DE GROVE

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content