Kan mijn tante een rekening blokkeren?

Een tiental jaar geleden heeft de grootvader van mijn nicht een rekening op haar naam geopend en daar 10.000euro op gestort. Mijn tante beweert dat mijn nicht niet aan dat geld kan. Klopt dat?

Als de grootvader van jouw nicht een bankgift heeft gedaan aan zijn meerderjarige kleindochter door geld op haar rekening te storten, dan kan jouw tante daar niets tegenin brengen. Er is dan zeker geen dubbele handtekening nodig om aan het geld te kunnen. Maar het is ook mogelijk dat de grootvader enkel de naakte eigendom van de 10.000 euro aan jouw nicht heeft geschonken en het vruchtgebruik heeft voorbehouden voor zichzelf of het geschonken heeft aan zijn dochter, de moeder van jouw nicht. Heeft hij het vruchtgebruik voorbehouden voor zichzelf, dan dooft het vruchtgebruik uit bij zijn overlijden en wordt jouw nicht op dat moment volle eigenaar van de rekening. Schonk hij het aan zijn dochter, dan kan zij wel verbieden dat jouw nicht geld van deze rekening haalt. Als naakte eigenaar van de rekening kan jouw nicht niet over het geld beschikken zonder de toestemming van de vruchtgebruiker, haar moeder. En haar moeder heeft als vruchtgebruiker de rest van haar leven recht op de interesten. Ook als de grootvader overlijdt, blijft het vruchtgebruik bij jouw tante. Jouw nicht zal dan nog even moeten wachten vooraleer ze over het geld kan beschikken.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content