Lezersforum

Beste lezer, deze rubriek is er voor u! Wilt u uw mening over gelijk welk onderwerp meedelen? Schrijf, fax of mail naar: Plus Magazine-Lezersforum, Raketstraat 50 bus 10, 1130 Brussel. Fax: 02 702 46 02, e-mail: redactie@plusmagazine.be. Anonieme brieven of mails worden nooit opgenomen. De redactie behoudt zich ook het recht voor lezersbrieven in te korten.

Cumul gehuwde gepensioneerden

Door de cumul van de pensioenen bij gehuwden betalen wij als trouw gehuwde gepensioneerden tergend méér belastingen dan ongehuwd samenwonende gepensioneerden. Op basis van uw artikel ‘Pensioenen: wat de partijen u beloven’ ( Plus Magazine mei) kunnen we besluiten dat deze discriminatie nog lang zal duren. Geen enkele partij zegt iets over de afschaffing ervan. Nochtans is de cumul voor werkende gehuwden sinds lang afgeschaft. Overigens willen we u feliciteren voor het hoge niveau van uw tijdschrift.

De heer en mevrouw Mignon-Deroy, Leefdaal

Stil vanaf 19 uur

De brieven van uw lezers over nachtlawaai ( Plus Magazine juni) hebben het altijd over lawaaihinder vanaf 22 uur. De VLAREM 2-regelgeving schrijft nochtans 19 uur voor als het uur waarna burgers geen lawaai meer mogen maken “ter vrijwaring van de particuliere levenssfeer”. Het gaat niet op dat je nog naar hartelust tot 22 uur lawaai zou mogen maken in een flatgebouw met buren boven, onder en naast je. De politie weet echter niets van deze regel!

R. Uvyn, Borgerhout

De juiste term

In uw stukje over de Dag van de veiligheid van de kampeervoertuigen ( Plus Magazine juni) gebruikt u de term ‘mobilhome’. Dat woord proberen wij als organisatoren te vermijden omdat het in Frankrijk ‘stacaravan’ betekent. Omwille van de duidelijkheid pleiten we voor de termen ‘zwerfauto’ (een zelfstandig rijdende wagen met een ingerichte woonruimte) en ‘kampeerwagen’ (een wagen die je openvouwt tot een tent). Ook dit nog: heeft de chauffeur een rijbewijs C, dan mag een geladen zwerfauto meer wegen dan 3,5 ton.

Paul Descamps, Mortsel

Lees het artikel ‘Een huis met een motor’ op p. 154 en u zult merken dat Plus Magazine rekening houdt met uw terechte opmerkingen!

Solidariteitsbijdrage toch afgetrokken

Ik ontvang een bruto maandelijks pensioen van euro 1379,36 en mijn echtgenote (80 % invalide) een aalmoespensioentje van euro 29,23. Ons bruto gezinspensioen bedraagt dus euro 1408,59 wat onder de inkomensgrens voor de solidariteitsbijdragen valt voor ‘gepensioneerden met gezinslast’ ( Plus Magazine juni). Om een of andere reden word ik echter als alleenstaande aangezien en dan komt mijn pensioen boven de inkomensgrens uit. Van mijn pensioen wordt wél een solidariteitsbijdrage afgetrokken!

Marcel Snoeck, Zulte

Voetnoot van de redactie: het begrip ‘gezinslast’ in de wet is absoluut niet duidelijk. Wat u overkomt, valt echter onder de normale regeling. Zodra beide echtgenoten een eigen pensioen hebben, hoe klein ook, wordt elk pensioen apart bekeken voor de solidariteitsbijdrage. U en uw echtgenote worden dus elk apart aangezien als ‘gepensioneerde zonder gezinslast’.

Gedumpt door de verzekering

Onlangs kreeg ik van mijn verzekeringsmaatschappij, waar ik meer dan 20 jaar klant ben, te horen dat ik voortaan bij ieder ongeval een franchise van 750 euro zou moeten betalen. Daarbij gaven ze zwart op wit twee redenen op: “gezien u in vijf jaar tijd twee ongevallen met eigen verantwoordelijkheid hebt gehad” en “gezien uw leeftijd” (ik ben 73). Ik heb geantwoord dat ik het met die vrijstelling moeilijk eens kon zijn en hun allusie op mijn leeftijd niet echt waardeerde. Vandaag kreeg ik van de maatschappij een aangetekende brief waarin ze, zonder verdere uitleg of bedanking, mijn polis opzeggen tegen de volgende vervaldag. Het is de eerste keer dat ik mijn leeftijd heb ‘gevoeld’ en dat raakt me.

Agnes Le Roy, Buizingen

Leuke buren, ook in een appartementsgebouw!

Leuk dat u aandacht besteedt aan initiatieven om buren dichter bij elkaar te brengen (Plus Magazine juni). Ons voorbeeld bewijst dat het zelfs kan werken in ‘anonieme’ appartementen. Ons gebouw telt zeven flats. De bewoners van vijf flats komen ten minste eens in de maand samen voor een etentje, een concert of een viering. In de maand mei hebben we zelfs drie initiatieven gehad. Met onze directe buren zijn we ook al twee keer op vakantie geweest.

Familie Bessems-Winkeleer, Boom

A

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content