Twee keer betaald, hoe zet ik dit recht?

Ik betaalde per vergissing eenzelfde factuur twee keer. Ik nam al enkele keren contact op met het bedrijf. Telkens beloofden ze het na te kijken en mij iets te laten weten. Tot op vandaag heb ik mijn geld nog niet terug. Wat kan ik doen?

Als je een factuur twee keer betaalt, kan je het bedrag terugvorderen. Er is dan sprake van een zogenaamde onverschuldigde betaling. Je leverancier moet dus het bedrag dat je hem teveel betaalde teruggeven. Doet hij dat niet spontaan, stuur hem dan een aangetekende brief. Maan hem daarin aan om het bedrag op je rekening over te schrijven. Helpt ook dat niet, dan kan je de leverancier in principe in verzoening oproepen bij de vrederechter. Is ook dat geen succes, dan moet je je leverancier dagvaarden.

Je kan naast de hoofdsom die je betaalde ook interesten vragen van diegene aan wie je teveel betaalde. Deze interesten zijn minstens verschuldigd vanaf de (aangetekende) aanmaning die je stuurt. Als je kan aantonen dat diegene aan wie je betaalde te kwader trouw is (en dat is het geval zodra hij weet dat je te veel hebt betaald), kan je interesten vragen vanaf het moment dat het bedrijf op de hoogte is van de verkeerde betaling.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content