Vakantie: een reisverzekering op maat

Een goede verzekering heeft tegenwoordig iets van een restaurantbezoek. U kunt perfect tevreden zijn met de dagschotel (een standaardverzekering) maar als u dat wenst, kunt u het menu ook zelf samenstellen. A la carte.

Op reis gaan is vooruitzien. We gaan er immers allemaal van uit dat we goed verzekerd zijn, maar in de praktijk blijkt vaak dat dit niet het geval is. Gelukkig is ook het omgekeerde mogelijk: soms zijn we ver- zekerd voor bepaalde risico’s zonder dat we het beseffen.

Weet wat u al hebt

Vooraleer u een extra verzekering afsluit, kijkt u dus maar beter uw bestaande contracten eens na. Uw kredietkaart bijvoorbeeld geeft al een hele reeks dekkingen (annulering, ongeval,...). Maar ook een spaarrekening kan een verzekering bevatten (sommige rekeningen geven recht op twee of drie keer de gestorte som bij een ongeval, arbeidsongeschiktheid of overlijden). Bent u aangesloten bij een ziekenfonds, dan kunt u voor dringende medische hulp in het buitenland altijd terugvallen op EuroCross. Let op: de dekking is niet bij elk ziekenfonds even ruim. Vergeet ook het formulier E111 niet, uw basisverzekering bij uitstek. Dankzij het formulier E111 hoeft u bepaalde ziekenhuis- en dokterskosten in het buitenland niet te betalen.

De standaard-verzekering

Voor de meeste reizigers is en blijft de goede oude reisverzekering de beste oplossing. De standaardformule omvat immers een hele reeks waarborgen zoals annulering, bagageverzekering, bijstand voor de auto, specifieke bijstand voor personen, een ziekenhuisverzekering,

eventueel zelfs een kapitaal bij overlijden en/of invaliditeit of een dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid. De dekkingen zijn echter beperkt.

Met andere woorden: de standaardverzekering is een globaal, niet-gepersonaliseerd pakket dat een bevredigende oplossing biedt voor 90 % van de mogelijke probleemsituaties.

A la carte

Afhankelijk van wat u in uw specifieke situatie nodig hebt, kunt u alle ‘luiken’ van de standaardverzekering apart onderschrijven en desgewenst een hogere dekking nemen. Zo kunt u bijvoorbeeld enkel een bagageverzekering nemen en geen annulerings- of repatriëringsverzekering. Net zoals u in het restaurant het voorgerecht kunt overslaan of de frietjes bij het hoofdgerecht vervangen door kroketjes of gekookte aardappelen.

Overlopen we samen even de verschillende ‘gangen’ die de verzekeringen-spijskaart u te bieden heeft (en waaruit u dus vrij kunt kiezen)?

1. Annulering

Het is altijd mogelijk dat u om de ene of andere reden uw vakantie moet afzeggen. In ruil voor een kleine premie (ongeveer 4 % van de prijs van de reis) betaalt de verzekeraar uw kosten terug, op voorwaarde dat u een goede reden hebt om te annuleren. Hoewel er beperkingen bestaan, dekken de verzekeraars een

heleboel situaties: ziekte, een ongeval of het overlijden van de verzekerde, maar ook van diens echtgenoot, partner, een familielid, een reisgenoot die dezelfde reis heeft geboekt, of een persoon die met de verzekerde onder één dak woont.

Nog meer mogelijkheden: complicaties tijdens een zwangerschap, het ontslag van de verzekerde of van de persoon die met hem onder één dak woont, een ongeval of diefstal van de eigen auto die de verzekerde voor het vervoer gebruikt, het mislukken in een overgangsexamen van de verzekerde en zelfs een home- of car- jacking in de week voor het vertrek.

Anderzijds is de vergoeding vaak beperkt: maximaal euro 1250 per persoon of euro 3100 per gezin bij Europ Assistance, euro 10.000 bij L’Européenne ...

2. Bagage

De bescherming van de bagage is vaak een kopzorg voor wie op reis vertrekt. De verzekering betaalt de schade aan de bagage als gevolg van een ongeval, brand, vandalisme, diefstal of poging tot diefstal. U bent dus gedekt bij de verdwijning, vernieling of beschadiging van uw persoonlijke bezittingen. Meestal is de vergoeding beperkt tot euro 1250 (bij Elvia-MondialAssistance en L’Européenne), 1250 of euro 2500 (afhankelijk van de polis, bij Europ Assistance). De premie hangt af van de verzekerde bedragen, de uitgebreidheid van de dekking en de duur van de reis.

Bovendien gelden bepaalde uitsluitingen: het verlies van bagage, de verdwijning van voorwerpen die u buiten onbewaakt hebt achtergelaten, bankbiljetten, gsm’s, schoonheidsproducten enzovoort. De bagagedekking kan ook de repatriëring van de bagage omvatten, gezelschapsdieren, hulp bij verlies of diefstal van reisdocumenten (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs...), vervroegde terugkeer omwille van een overlijden, hulp bij de vertaling, juridische bijstand in het buitenland, enz.

3. Auto

De auto is een andere prioriteit. De verzekering vergoedt stoffelijke schade (ongeluk, vandalisme,...), diefstal,... Verder omvat de dekking: bijstand, herstellingen onderweg, takelen, de verzending van onderdelen, uw verblijf en/of vervoer terwijl de auto wordt hersteld, en zo meer.

Een reisbijstandsverzekering, gekoppeld aan de autoverzekering kan eveneens nuttig zijn. Ze dekt de repatriëring van de bagage of van gezelschapsdieren, helpt u als uw reisdocumenten (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs,...) worden gestolen of verloren gaan of als u onverwachts moet terugkeren na het overlijden van een familielid,... De verzekering kan ook helpen bij vertalingen, zorgen voor rechts- bijstand in het buitenland en zo meer.

Ten slotte kunt u uw burgerlijke aansprakelijkheid verzekeren, zowel voor lichamelijke als voor materiële schade aan derden. Goed om te weten: Europ Assis- tance betaalt tot euro 1.240.000 voor lichamelijke en euro 372.000 voor stoffelijke schade (met een vrijstelling van euro 125 per geval). L’Européenne gaat in het eerste geval tot euro 12.500.000 en in het tweede tot euro 620.000, weer met een vrijstelling van euro 125. Dat zijn dus forse bedragen!

4. Medische kosten

De dekking medische kosten vergoedt een gedeelte van de verzorgingskosten (ziekenhuis, dokter,...) die niet door het ziekenfonds worden betaald. In het buitenland is de dekking vaak onbeperkt (bv. bij Elvia-Mondial Assistance). Als er toch een plafond bestaat, is het vrij hoog, wat handig is voor bestemmingen als de

Verenigde Staten: van euro 25.000 tot euro 300.000. En als u na uw terugkeer ook in België moet worden behandeld, krijgt u eveneens een uitkering. Hier gelden echter wel plafonds, bijvoorbeeld euro 2500 of euro 6200.

5. Overlijden en invaliditeit

Een ongeval kan blijvende invaliditeit en arbeidsongeschiktheid veroorzaken of zelfs dodelijk zijn. In al die gevallen wordt een gewaarborgd kapitaal uitgekeerd, meestal met een maximum van euro 12.500. U kunt de uitkeringen voor overlijden en invaliditeit echter niet cumuleren.

6. Bijstand en repatriëring

Bij ziekte, overlijden of ongeval betaalt de verzekering uw repatriëring. De dekking geldt voor het slachtoffer en eventueel de personen die het begeleiden. De repatriëring gebeurt naar het dichtstbijzijnde verzorgingscentrum of naar de woning van het slachtoffer. Meestal is de waarborg onbeperkt en het aantal keuzemogelijkheden uitgebreid. Alleen al de verzekeraars bieden vaak vijf of zes verschillende polissen aan. Het maakt de keuze niet eenvoudig!

Uw beslissing zal natuurlijk vooral afhangen van de dekkingen die u wenst. Vertrekt u met of zonder auto? Alleen of met z’n tweeën? Met of zonder (klein)kinderen? Wilt u een jaarcontract of een polis die alleen uw vakantie dekt? Wat voor een vakantie zal het worden? Het strand of de bergen? De premie die u betaalt wordt beïnvloed door drie factoren: de verzekerde bedragen, de uitgebreidheid van de dekking en de duur van uw reis.

Elvia-Mondial Assistance stelt verscheidene formules voor, zoals Top Selection (de volledigste), Travel Selection en Flight Selection. Wie op zoek is naar de volledigste dekking voor de auto in België en Europa, kan de formule Auto Europe Protection kiezen (euro 100 per jaar en per voertuig, euro 49 per jaar voor elk bijkomend voertuig).

– Top Selection omvat home assistance, een dekking voor ernstige schade aan de woning, naast persoonlijke bijstand (medische kosten, repatriëring, opsporings- en reddingskosten, enz.), waarborgen voor de auto, een annuleringsverzekering, een compensatiereis en de uitkering van een kapitaal na een ongeval op reis.

Een bijzonderheid van Elvia is de compensatiereis. Als u wegens een ongeval of een ziekte om medische redenen moet worden gerepatrieerd, krijgt u een waardebon (op naam en niet overdraagbaar) voor het bedrag van uw reis. Hij blijft tot 18 maanden na het ongeval geldig. Als u om andere redenen moet worden gerepatrieerd, geeft Elvia u een compensatiereis die wordt berekend in verhouding met het aantal resterende overnachtingen vanaf het ogenblik van de repatriëringsaanvraag. De waarde is beperkt tot euro 1250 (voor het Middellandse-Zeegebied) en euro 1875 (in de hele wereld) per persoon.

– Travel Selection geeft u geen annuleringsverzekering en geen bijstand voor de auto.

Flight Selection moet uiterlijk bij de uitgifte van het vliegtuigticket worden onderschreven.

Ook Europ Assistance heeft verschillende formules: Temporaire Snow (voor wintersporters), Temporaire (voor tijdelijke buitenlandse reizen), Prestige (een topverzekering op jaarbasis), Annuel Plus en Annuel. Deze verzekeraar biedt ook een speciale verzekering voor senioren aan (zie kader: Speciaal voor senioren, p. 69).

L’Européenne stelt onder meer de formules Prestige en Full Option voor. Ze omvatten bijvoorbeeld persoonlijke bijstand (repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden, opsporings- en reddingskosten, waarborg bij overlijden of invaliditeit, enz.), een bagageverzekering en een annuleringsverzekering (tot euro 10.000 ).

De formule Prestige is nog ruimer omdat ze ook een exclusieve dekking voor vertraging en burgerlijke aansprakelijkheid biedt. De waarborg voor vertraging betekent dat u in het geval van een vertraging op reis een forfaitaire vergoeding uitgekeerd krijgt in de vorm van een reischeque, van euro 50 voor twee uur vertraging tot euro 100 voor zes uur of meer.

De waarborg voor burgerlijke aansprakelijkheid dekt de eventuele schade aan derden die u tijdens de reis zou kunnen veroorzaken.

Inter Partner Assistance heeft twee formules: Reference en Excellence. Hier gaat het vooral om persoonlijke bijstand en bijstand voor de auto en zijn passagiers. De polis vergoedt bijvoorbeeld de repatriëring van uw auto en onvoorziene hotelkosten tijdens de herstelling.

De Excellence-formule is de volledigste, met o. m. de terugbetaling van medische kosten in het buitenland (tot euro 300.000) en van de nabehandeling in België (tot euro 6.000). Ook psychologische begeleiding na een overlijden, een ongeval of ziekte wordt betaald (maximaal euro 100). n

Opsporing en redding in de bergen. Handig als u buiten de pistes gaat skiën en verdwaalt, of als u tijdens het skiën een been breekt en geëvacueerd moet worden. Een reddingshelikopter is namelijk niet gratis! Deze dekking is meestal beperkt tot euro 3750, euro 5000 of euro 10.000.

Breuk en diefstal van ski’s. Deze verzekering betaalt u de waarde van de ski’s terug, zodat u ter plaatse nieuwe kunt kopen en verder van uw vakantie kunt blijven genieten. Ook hier gelden plafonds: euro 250, euro 375, 30 % van de verzekerde waarde van de bagage, enzovoort. G estolen ski’s of skistokken worden ook vergoed, maar niet als u ze onbewaakt hebt achtergelaten. De waarborg geldt namelijk alleen bij inbraak of diefstal met geweld.

Onderbreking van de vakantie dekt de huur van uw vakantieverblijf, de forfaits voor de skilift, de onkosten die u hebt gemaakt voor skilessen enzovoort. U hebt recht op een vergoeding als u de vakantie vervroegd moet afbreken wegens een gebroken been, de dood van een familielid,...

Een concreet voorbeeld is de forfait voor de skilift. Als de verzekerde door een ongeval op de skilift meer dan 24 (of 48) uur gehospitaliseerd moet worden en/of gerepatrieerd, dan krijgt hij een bedrag terugbetaald in verhouding tot de tijd dat hij de skilift niet heeft kunnen gebruiken, met uiteraard een beperking (a 125, a 250,... afhankelijk van de polis). Sommige formules voorzien ook in de terugbetaling van skilessen.

Laurent Feiner

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content