Vermijd de rechtbank

Een lang en duur proces tegen je aannemer of architect. Het is het spookbeeld van bouwers en verbouwers. Door een beroep te doen op de Verzoeningscommissie Bouw kan je deze valkuil vermijden.

Ondervind je tijdens de uit-voering van werken problemen met je aannemer of architect, dan kan je naar de rechter stappen. Maar bezin eer je daar aan begint, want dit kan je een flinke duit kosten. Bovendien gaat er door de lange juridische procedures heel wat tijd verloren voor je je rechten kan doen gelden. Er bestaat gelukkig een sneller en goedkoper alternatief: je kan je tot de Verzoeningscommissie Bouw richten.

Heb je als particulier tevergeefs geprobeerd om een geschil rechtstreeks met je aannemer of architect op te lossen, dan kan je een minnelijke schikking aanvragen bij deze commissie. Dit orgaan is door zijn drieledige samenstelling neutraal, want zowel consumenten (via Test Aankoop), architecten als aannemers zijn er vertegenwoordigd. Let wel, de commissie is enkel bevoegd voor geschillen van technische aard: bouw, renovatie, verwarming, dakbedekking, isolatie, vloerbedekking, raamwerk, enz.

Gaan beide partijen ermee akkoord om het geschil via deze commissie in der minne te regelen – en dat is in ieders belang -, dan wordt er een hoorzitting georganiseerd. Op basis van het dossier en de uiteenzetting van de betrokkenen wordt vervolgens een bekwaam technisch expert ingeschakeld met minstens 10 jaar ervaring. Die bezoekt de werf en probeert de partijen te verzoenen via een minnelijke schikking. Slaagt hij daar niet in, dan stelt de expert een bindend verslag op, dat door geen van de partijen kan worden betwist. Die hebben zich daar immers vooraf toe verbonden. Een gerechtelijke procedure blijft achteraf altijd mogelijk, maar is dan nog weinig relevant omdat de rechter het bindend rapport zal overnemen, de onpartijdige expertise is immers al uitgevoerd.

242 EURO PER PARTIJ

Deze formule heeft drie voordelen: de objectiviteit van de deskundige, de korte procedure – geschillen worden binnen de zes maanden beslecht – en het financiële aspect. Een bemiddeling kost 242 euro (incl. btw) per partij. Dat bedrag dekt het eerste bezoek van de deskundige ter plaatse en het verzoeningsverslag of het bindend technisch verslag.

Voor eventuele aanvullende tussenkomsten van de expert wordt altijd een bestek opgemaakt. De partij die deze bijkomende expertise vraagt, keurt het bestek goed en schiet de kosten voor: 90 euro per uur, 37,50 euro per uur voor secretariaatskosten en een reiskostenvergoeding van 1,21 euro per km. “Laat je in de rechtbank een juridisch expert aanstellen, dan moet algauw 1.500 tot 3.000 euro voorschieten. Een bedrag dat voor velen te hoog uitvalt voor een zaak met een onzekere uitkomst” , weten ze bij Test Aankoop.

Om discussies te vermijden kan de bouwheer, voordat de werken starten, ook een standaardclausule in de contracten laten opnemen waarin de bevoegdheid van de commissie in geval van betwistingen wordt erkend. Dat zorgt vooraf al voor duidelijkheid.

Meer weten? bouwverzoening.be of 02 504 97 86

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content