Wist je dat...

1 ...ER ALMAAR MEER TESTAMENTEN ZIJN

Sinds het nieuwe erfrecht, dat een grotere vrijheid biedt om na te laten aan wie je wil, een jaar geleden werd ingevoerd, worden er veel meer testamenten opgesteld. Dat blijkt uit een enquête van de Federatie van notarissen (Fednot) bij haar leden: 81% van de notarissen stelt vast dat de mogelijkheid van het testament geregeld wordt benut. Tussen 1/09/2018 en 16/08/2019 werden 60.210 testamenten geregistreerd, opmerkelijk meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Want als je wil afwijken van de wet, moet je een testament maken. Daarin kan je dan het beschikbare deel nalaten aan wie je wil.

2 ...VOORAL 60-PLUSSERS EEN HUWELIJKSCONTRACT OPSTELLEN

De meeste huwelijkscontracten worden niet gesloten tussen mensen die op trouwen staan, weten ze bij de Federatie van het notariaat, maar door oudere echtparen die al jaren samen zijn. Hoe dat komt? Een huwelijkscontract is een goede manier om de gevolgen bij het overlijden van een van de echtgenoten te regelen. Echtgenoten kunnen elkaar in hun huweljksovereenkomst meer toebedelen dan via de wet. Ze kunnen elkaar extra bescherming bieden en ze kunnen het reservataire erfrecht van hun kinderen buiten spel zetten. Via een huweljksovereenkomst kunnen ze ook een eigen goed gemeenschappelijk maken. In 2018 waren het dan ook vooral zestigplussers die in de loop van hun huwelijk hun vorige contract wijzigden (51%). Want dat is mogelijk. Je kan zoveel wijzigen als je wil, maar je moet het er samen wel over eens zijn. De notaris maakt dan een wijzigingsakte.

VOORAL 60-PLUSSERS WIJZIGEN HUN HUWELIJKSCONTRACT OM MEKAAR BETER TE BESCHERMEN BIJ EEN OVERLIJDEN.

3 ...JE MEER KAN NALATEN AAN WIE JIJ WIL

Vroeger hing het deel van je vermogen waarover je vrij kon beschikken af van het aantal kinderen dat je had. Had je één kind, dan had dit kind recht op de helft van je nalatenschap en kon je de andere helft nalaten aan wie je wilde. Had je twee kinderen, dan hadden zij allebei recht op minstens 1/3 en kon jij nog maar 1/3 nalaten aan wie je wilde. Had je drie of meer kinderen, dan moesten jouw kinderen samen 3/4 van jouw nalatenschap krijgen en restte er nog een kwart om na te laten aan de persoon die je zelf koos. Sinds september 2018 zijn de regels veranderd. Er wordt niet meer gekeken naar het aantal kinderen: zij krijgen de helft, met hoeveel ze ook zijn. Sindsdien kan je dus de helft van je nalatenschap nalaten aan wie je wil. Dat opent perspectieven voor nieuw samengestelde gezinnen, want zo kan iemand zijn eigen kinderen en stiefkinderen gelijk behandelen.

4 ...DE GENERATIESPRONG ANDERS IS IN DE 3 GEWESTEN

Je nalatenschap rechtstreeks naar je kleinkinderen laten gaan en zo erfbelasting uitsparen, dat is het idee achter de generatiesprong. Maar op sommige punten verschillen de regels naargelang het gewest.

Via een testament kan je nog altijd het beschikbare deel van je nalatenschap (dat niet verplicht naar je kinderen gaat) nalaten aan wie je wil. Sinds september 2018 is dat sowieso de helft van je nalatenschap, ongeacht hoeveel kinderen je hebt. Dat opent perspectieven voor wie graag een deel naar de kleinkinderen laat gaan. Los van deze mogelijkheid werd in 2013 een vrijwillige generatiesprong in het leven geroepen als gevolg van een wijziging in de wetgeving over de weigering van de nalatenschap. Als een kind zijn/haar erfenis weigert, ging die voor 2013 naar zijn broers en zussen.

Sinds 2013 gaat de erfenis naar zijn eigen kinderen. Gevolg: de generatiesprong kon zich maar voltrekken als de tussengeneratie zijn erfenis weigerde. Het was dus alles of niets. De hervorming van het erfrecht in 2018 zorgde voor nieuwe mogelijkheden. Eén daarvan is de doorgeefschenking. Het kind aanvaardt zijn/haar nalatenschap en betaalt hier erfbelasting op. Binnen het jaar na de aanvaarding (in Vlaanderen) schenkt het kind zijn erfenis geheel of gedeeltelijk aan zijn eigen kinderen (de kleinkinderen) zonder dat die schenkbelasting moeten betalen. In het Waals gewest werd de generatiesprongschenking ook goedgekeurd, maar daar moet die gebeuren binnen 90 dagen na aangifte van nalatenschap (7 maanden na het overlijden). In het Brussels gewest is een doorgeefschenking niet mogelijk.

5 ...DE ERFOVEREENKOMST NOG NIET GOED GEKEND IS

Sinds de nieuwe wet kunnen families erfovereenkomsten maken, iets wat daarvoor verboden was. In zo’n erfovereenkomst kan je zaken regelen die je in het verleden hebt gedaan, om naar een zo groot mogelijk evenwicht te streven. Schonk je bijvoorbeeld 10 jaar geleden een som geld aan je dochter en 4 jaar later een dure auto aan je zoon, dan kan je via een erfovereenkomst samen deze vroegere schenkingen herbekijken en nagaan of ze evenwichtig waren. De erfovereenkomst laat dus toe om tijdens je leven met je kinderen afspraken te maken over je erfenis. Maar de overeenkomst staat of valt met het akkoord van alle betrokkenen. Je kan een globale erfovereenkomst maken of een punctuele – bv. de waarde van een schenking vastleggen. Toch wordt deze mogelijkheid minder gebruikt dan die van het ruimere beschikbare deel. Sinds de hervorming werden er 2.827 erfovereenkomsten gesloten, laat Fednot weten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content