© Getty Images

Driekwart van de Belgen kocht in 2020 online

Plusmagazine.be Onlineredactie

Door het gecombineerde effect van de gezondheidscrisis en een uitstekende toegang tot het internet maakten de Belgen in 2020 veel meer gebruik van e-commerce dan het gemiddelde in de EU. Dat blijkt uit de 10e editie van de Barometer van de Informatiemaatschappij, die de FOD Economie zopas voorstelde.

Met een internettoegang van meer dan 90 %, zowel voor gezinnen als voor ondernemingen, en een vaste breedbanddekking van bijna de hele bevolking (99,7 %) is België een gedigitaliseerd land op het vlak van infrastructuur. Toch moeten er nog meer inspanningen worden gedaan op het vlak van penetratie van mobiel internet en dekkingsgraad van glasvezelnetwerken, opleidingen en het aantal vrouwen in digitale beroepen.

Sterke opmars van online shoppen

Die uitstekende connectiviteit, in combinatie met de gezondheidscrisis en de lockdownmaatregelen, heeft ertoe geleid dat 73 % van de Belgen in 2020 online aankopen deed. Dat was een stijging met 7 procentpunten ten opzichte van 2019 en daarmee torende België ver boven het Europese gemiddelde (65 %) uit. Toch blijft er nog ruimte voor verbetering als we de resultaten van ons land vergelijken met die van de vier buurlanden.

In de laatste drie maanden van 2020 kocht 42 % van de in België wonende consumenten online bij verkopers uit andere EU-landen, dat zijn 25 procentpunten meer dan de EU27.

De e-commerce vertegenwoordigde 31,4 % van de omzet in 2020 van bedrijven die in België gevestigd zijn. Hoewel dat een daling van 1,2 procentpunt betekent ten opzichte van 2019, doen de bedrijven in België het nog altijd veel beter dan de Europese bedrijven in de EU27 (19,8 %) en de bedrijven gevestigd in de buurlanden. Daar ligt het percentage tussen 15 % (Luxemburg) en 23,1 % (Frankrijk).

Digitale kloof wordt langzaam gedicht

Het overzicht van digitale vaardigheden in de Barometer toont aan dat de digitale kloof kleiner wordt. In 2020 maakte 5,9 % van de mensen tussen 16 en 74 jaar nog nooit gebruik van het internet, een daling van 1 procentpunt ten opzichte van 2019. De score van België ligt ver onder het Europese gemiddelde van 8,8 % maar boven het percentage van drie van onze buurlanden (Luxemburg, Nederland en Duitsland).

Ruimte voor verbetering voor e-government

E-government moet leiden tot meer interactie met de overheid. In dat verband maakte in 2020 61 % van onze burgers (58 % vrouwen, 64 % mannen) gebruik van het internet voor hun betrekkingen met overheidsdiensten, zowel voor het zoeken naar informatie als voor administratieve procedures. De score van België is verbeterd ten opzichte van vorig jaar (59 %), waardoor ons land nu de 14e plaats bekleedt in de EU-27.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content