© Getty Images/iStockphoto

Evenveel Vlamingen optimistisch als pessimistisch over technologie

De Vlaamse consument is zich bewust van zowel de voor- als nadelen van de nieuwe technologie. Dat is een van de besluiten van Imec woensdag in zijn tiende Digimeter, een bevraging bij bijna 5.000 Vlamingen.

‘We omarmen technologie, maar tegelijk willen we onze afhankelijkheid ervan inperken’, zegt Imec. ‘We willen meer nieuws online consumeren, maar tegelijk ontstaat een wantrouwen ten aanzien van fake news. En we willen onze data wel delen, maar hekelen het gebrek aan transparantie over wat bedrijven ermee doen.’

Zo goed als iedereen beschikt intussen over een zogenaamd ‘smart device’, een computer, tablet, smartphone, smart tv of smart wearable. Ook de oudere generatie is volledig mee: 37 pct van de 65-plussers heeft tegenwoordig smarthphone én tablet.

Groeiend bewustzijn over afhankelijkheid

Die alomtegenwoordigheid van smart devices heeft tegelijk wel geleid tot een groeiend bewustzijn over een te grote afhankelijkheid van media en ICT. Drie kwart van de Vlamingen legt zichzelf minstens één regel op tegen overmatig smartphonegebruik – vorig jaar was dat nog 58 pct. Tegelijk is voor 45 pct de smartphone het meest onmisbare scherm, de tv is dat nog voor slechts 5 pct.

Dat groter bewustzijn over de voor- en nadelen komt er vanwege drie dilemma’s, meent Imec: afhankelijkheid, betrouwbaarheid en transparantie. Evenveel Vlamingen zijn eerder optimistisch als eerder pessimistisch over hun relatie met technologie. ‘Hierbij valt op dat deze groepen zich grotendeels onafhankelijk vormen ten aanzien van leeftijd, maar veelal volgens kennisniveau’, is te lezen in het persbericht.

Lieven De Marez, professor bij een onderzoeksgroep van Imec aan de UGent, stelt vast dat de consument ‘een toegenomen volwassenheid toont ten aanzien van technologie, en van de technologie verlangt dat het zich ook volwassen gedraagt, onder meer door meer transparantie en het ethisch gebruik van data en technologie’.

Partner Content