Netiquette: beleefdheid op het internet

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Net zoals bij het schrijven van brieven gelden er ook op het internet, meer bepaald bij het schrijven van e-mails en het deelnemen aan forums bepaalde beleefdheidsregels. Ze zijn eenvoudig en steunen meestal op gezond verstand.

In onze dagelijkse omgang met anderen gelden een aantal beleefdheidsregels om het voor iedereen aangenaam te houden. Op het internet is dat niet anders. Waar we het in onze dagelijkse samenleving hebben over etiquette, spreekt men voor het internet van netiquette, een samentrekking vaninternet en etiquette.

Netiquette is van toepassing in alle onderlinge contacten op het internet, met andere woorden bij het versturen van e-mails, het chatten, op internetforums, nieuwsgroepen enz.

De basisregels

 • Gedraag u tegenover anderen zoals u zelf ook graag behandeld wil worden.
 • Het internet lijkt misschien onpersoonlijk omdat u tegenover een computerscherm zit. Vergeet evenwel niet dat aan de andere kant één of misschien wel vele honderden andere mensen zitten.
 • Gebruik geen HOOFDLETTERS om iets te benadrukken. Het gebruik van hoofdletters op het internet staat gelijk aan schreeuwen.
 • Hanteer nooit beledigende of onbehoorlijke taal. Laat u nooit meeslepen door de opwinding of het taalgebruik van anderen. In verband met internet spreekt men dan van flaming. Flaming is het plaatsen van berichten op een discussieforum die met opzet aanvallend of beledigend zijn. Deze berichten worden flames genoemd. Af en toe proberen flamers alleen de andere mensen die deelnemen aan het forum te ontstemmen of te beledigen. In dit geval zijn noemt men hen trolls. Het langere tijd over en weer posten van flame-berichten wordt een flamewar genoemd. Soms worden hele nieuwsgroepen een tijd geheel gevuld met dergelijke wars.
 • Neem deel aan discussies, maar bemoei u niet met de ruzies van anderen.
 • Lees steeds uw berichten na vooraleer u ze op het internet zet. Ook hier gelden immers correcte spellingsregels.
 • Houd berichten steeds zo kort mogelijk.
 • Respecteer het thema van forums, chatsessies enz. Wilt u het over een ander onderwerp hebben, start dan een nieuw forum, een nieuwe chatsessies,...
 • Plaats onder elk bericht op het internet uw onlinenaam of gebruikersnaam, nooit uw echte naam.
 • Respecteer de privacy van anderen.
 • Vergeef andere mensen hun fouten, zeker wanneer het mensen zijn die hun eerste stappen op het internet zetten.

Specifieke e-mailregels

 • Bekijk uw mailbox regelmatig en antwoord snel. Het specifieke van internet is precies de snelheid. Hebt u geen tijd om meteen de vragen van de afzender te beantwoorden, stuur hem dan minstens een kort bericht om te zeggen dat u de mail goed ontvangen hebt en over X dagen opnieuw contact zult opnemen.
 • Een elektronische brief is niet veel anders dan een gewone brief. Gebruik een passende aanhef en ondertekening. Gebruik de u-vorm in alle gevallen waarin u dat in een gewone brief ook zou doen.
 • Geef in de onderwerpregel (subject) van uw e-mail duidelijk aan waar het bericht over gaat. Omdat veel mensen op basis van het onderwerp hun mail archiveren, is het vaak beter om per onderwerp een (korter) mailtje te sturen dan een lange mail met meerdere onderwerpen. Verstuur nooit mails met een blanco onderwerpveld.
 • Bedenk dat een eenmaal verstuurd bericht niet meer teruggehaald kan worden. Lees daarom steeds uw mails na alvorens ze te verzenden. Let op taal- en typfouten.
 • Zorg voor voldoende witregels om de leesbaarheid te vergroten.
 • Zorg ervoor dat de regellengte van uw e-mailbericht maximaal 70 tekens is. Dit kunt u instellen in uw e-mailclient. Hierdoor zal uw bericht ook na het beantwoorden, waarbij er een >-teken voor uw tekst gezet wordt, nog goed leesbaar blijven op de beeldschermen van de meeste gebruikers.
 • Huldig voor e-mailberichten steeds het KISS-principe: Keep it short and simple! Formuleer uw boodschap kort en bondig, in begrijpelijke taal.
 • Het is met bijna alle e-mailprogramma’s mogelijk om ‘attachments’ of bijlagen mee te sturen: teksten, beelden, databases, geluidsfragmenten, video,...). Bedank echter dat niet iedereen of de nodige software beschikt om deze bijlagen te openen.
 • In veel e-mailprogramma’s kunt u instellen of u berichten als HTML of als gewone tekst wilt versturen. Kies altijd voor gewone tekst. U weet immers niet of de ontvanger(s) hiermee overweg kunnen.
 • Gebruik ook in e-mailberichten geen HOOFDLETTERS. Een bericht dat alleen maar bestaat uit hoofdletters wordt als schreeuwerig geïnterpreteerd.
 • Onderteken elk e-mailbericht. Dat kan gemakkelijk met een zogeheten elektronische handtekening die, al dan niet automatisch, onderaan elk bericht wordt geplaatst. Deze bevat steeds uw naam, het bedrijf of de instelling waarbij u actief bent als het om zakelijke e-mails gaat. Eventueel kunnen telefoonnummer en postadres toegevoegd worden, hoewel dit niet noodzakelijk is als u ervan uitgaat dat de verdere communicatie via mail zal verlopen.
 • Als u een mail beantwoordt, zorg er dan voor dat u uw antwoord naar de afzender van het oorspronkelijke bericht gaat. Maak een duidelijk onderscheid tussen ‘Reply’ en ‘Reply all’. Het is niet altijd nodig dat iedereen uw antwoord ontvangt. Gaat het om een mail die u door iemand anders (bijv. een collega) doorgestuurd werd, let er dan op dat u uw antwoord verstuurd naar de oorspronkelijke afzender en niet naar de collega of persoon die u het bericht heeft doorgestuurd.
 • Laat bij het beantwoorden onder uw antwoord enkel de essentiële zinnen uit eerdere berichten staan, voorafgegaan door het >-teken. Het is absoluut nutteloos om ellenlange berichten, die reeds talloze malen heen en weer gestuurd werden te blijven versturen.
 • Indien u een mail naar meedere personen verstuurt, zorg er dan voor dat de andere bestemmelingen niet alle e-mailadressen kunnen zien, door de e-mailadressen in te vullen in het BCC-veld. Op die manier speelt u niet ongevraagd de e-mailadressen van al uw andere contactpersonen door. Veel mensen appreciëren dat immers niet.
 • Omdat ‘lichaamstaal’ in netwerkcommunicatie ontbreekt, moet voorzichtig worden omgesprongen met humor, ironie of sarcasme. Om aan te geven dat een opmerking als grapje wordt bedoeld, gebruiken veel mensen zogenoemde smiley’s. Wanneer iets grappig bedoeld is, kunt u bijvoorbeeld het symbool 🙂 gebruiken. Met het hoofd 90 graden naar links gedraaid, lijkt dit symbool op een lachend gezichtje. Vertelt u iets met een kwinkslag, dan kunt u er een knipoogje 😉 aan toevoegen. En zo bestaan er nog tientallen smileys. Afkortingen en smileys kunnen echter alleen in informele berichten naar familieleden, vrienden en kenissen, niet in een formele e-mail.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content