© Getty Images

Vlaming gebruikt internet vooral om informatie te zoeken en te communiceren

De volwassen Vlaming gebruikt het internet voornamelijk om informatie op te zoeken, te communiceren, te bankieren, te shoppen en het nieuws te volgen. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Het gebruik van sociale media staat pas op de achtste plaats.

Ongeveer 92 procent van de volwassen Vlamingen gebruikt dagelijks of bijna dagelijks het internet. De belangrijkste doelen zijn informatie zoeken, communiceren, bankieren, aankopen doen en nieuws volgen. Daarnaast volgen een route opzoeken, muziek luisteren of televisie kijken en sociale media.

In vergelijking met 2021 is het (bijna) dagelijks gebruik van internet voor online aankopen nog iets toegenomen en het gebruik voor nieuws of muziek/televisie afgenomen. Bij de andere internettoepassingen is er weinig verschil tussen de twee jaren.

Het (bijna) dagelijks gebruik van internet om online te bankieren en het nieuws te volgen ligt hoger bij mannen (respectievelijk 84 pct en 70 pct) dan bij vrouwen (79 en 65 pct). Mannen gebruiken het internet ook vaker voor muziek en televisie (62 pct van de mannen tegenover 57 pct van de vrouwen) en voor contact met de overheid (45 pct van de mannen tegenover 36 pct van de vrouwen).

Daartegenover staat dat vrouwen vaker dan mannen gebruik maken van internet voor sociale media (58 pct van de vrouwen tegenover 50 pct van de mannen) en om eigen gemaakte foto’s, filmpjes of muziek online te zetten (28 pct van de vrouwen tegenover 22 pct van de mannen).

Bij alle bevraagde internettoepassingen blijkt dat de groep van 65 jaar en ouder er het minst vaak (bijna) dagelijks gebruik van maakt. Maar het is ook niet zo dat alle toepassingen het vaakst gebruikt worden door de jongste groep. De groepen van 35 tot 64 jaar gebruiken het internet even vaak of vaker dan de jongste groep voor online bankieren, nieuws volgen, contact met de overheid en telewerken.

Hogergeschoolden gebruiken het internet vaker voor nagenoeg alle internettoepassingen dan lagergeschoolden. Enkel bij online gamen is dat niet het geval. Daar is er geen verschil naar opleidingsniveau.

Partner Content