OKRA

Indexering pensioen en rusthuisfactuur: hoe zit dat juist?