Advertorial

Samen groeien naar beter onderwijs met de Vlaamse toetsen

Als mama of oma leef je intens mee met je schoolgaande (klein)kind. Krijgt mijn oogappel wel alle kansen om bij te leren? Ook de Vlaamse overheid wil voor elke leerling het beste onderwijs en start daarom met de Vlaamse toetsen. Het doel? De kennis van leerlingen in kaart brengen voor de vakken Nederlands en wiskunde.

Wat is dat?

De Vlaamse toetsen, dat zijn proeven die (bijna) alle leerlingen in Vlaanderen vanaf dit jaar zullen afleggen op school op de computer. In andere landen worden zulke testen al jaren gebruikt om het onderwijs te verbeteren. De Vlaamse toetsen zijn gericht op twee vakken: Nederlands en wiskunde.

Is dat nodig?

We kunnen er helaas niet om heen: de kwaliteit van ons onderwijs gaat al een tijdje achteruit. Vooral voor vakken als wiskunde en Nederlands behalen onze leerlingen vandaag niet meer zulke goede resultaten. Daar moeten we dus samen iets aan doen. De Vlaamse toetsen vormen geen kant-en-klare oplossing, maar we kunnen er wel veel uit leren. Wat kennen en kunnen leerlingen? Wat gaat goed en wat gaat nog niet zo goed? Voor scholen vormen deze resultaten een goed vertrekpunt om leerlingen nog beter onderwijs te bieden. En ook onderzoekers kunnen met deze resultaten aan de slag gaan.

Is dat verplicht?

Je (klein)kind zal misschien eens zuchten, maar jawel… De toetsen zijn verplicht voor alle leerlingen uit het gewoon onderwijs, al hoeven ze er niet voor te studeren. Dit jaar krijgen in april en mei de leerlingen van het 4de leerjaar (lager onderwijs) en het 2de jaar middelbaar (secundair onderwijs) de toetsen al voorgeschoteld. Later volgen ook de leerlingen van het 6de leerjaar (lager én secundair onderwijs). Uiteindelijk zal elke Vlaamse leerling de toetsen op vier vaste momenten afleggen tijdens zijn of haar schoolcarrière. Op die manier kunnen we op termijn ook de leerwinst (hoeveel vooruitgang een leerling boekt voor een vak) in kaart brengen. De toetsen zijn ook ‘adaptief’: de antwoorden die leerlingen geven, bepalen het niveau van de volgende reeks vragen. Zo krijgen leerlingen steeds toetsvragen voorgeschoteld die aansluiten bij hun persoonlijke vaardigheidsniveau.

We kunnen veel leren uit de Vlaamse toetsen. Voor scholen vormen ze een goed vertrekpunt om hun lessen nog beter te maken.

Is dat voor punten?

Of het resultaat van de toetsen meetelt op het rapport, kiest elke school zelf en neemt ze op in het schoolreglement. De score voor de Vlaamse toetsen zal nooit alleen bepalen of een leerling mag overgaan naar het volgende jaar. Daarvoor bekijkt een school altijd alle toetsen en taken. Wie in de klas extra leerhulpmiddelen (bv. een speciaal toetsenbord) gebruikt, mag die ook tijdens de toetsen bij de hand houden. Alle leerlingen (en ouders) worden door de school persoonlijk op de hoogte gebracht van hun vaardigheidsscore. Scholen gaan met deze resultaten aan de slag om hun onderwijs te verbeteren. Daarbuiten blijven de uitslagen strikt geheim. Ze worden dus nooit openbaar gemaakt en er komen geen ranglijsten van scholen.

Meer weten over de Vlaamse toetsen?
Om het onderwijs van morgen te verbeteren, ondernemen we vandaag al actie. De Vlaamse toetsen brengen de kennis van Nederlands en wiskunde op onze scholen in kaart. Zo zetten we samen een belangrijke stap naar een krachtig en doeltreffend onderwijs.

Lees alles over de Vlaamse toetsen.