Advertorial

© Phonak

Slechthorenden ondervinden veel hinder van coronamaatregelen

Afstand, mondkapjes en spatschermen overal maken het verstaan erg moeilijk voor hoortoesteldragers. Door gebruikmaking van een losse richtmicrofoon kan spraak van een partner/kennis of bode prima verstaan worden met in achtneming van de anderhalve meter.