© Getty Images/Cultura RF

170.000 formulieren voor bepaling KI van buitenlands vastgoed

Plusmagazine.be Onlineredactie

De FOD Financiën verstuurde 170.000 formulieren om het kadastraal inkomen van in het buitenland gelegen onroerende goederen vast te stellen. Een vraag vanuit Europa naar meer fiscale rechtvaardigheid. Het KI van een onroerend goed in het buitenland wordt voortaan berekend zoals in België.

Het wetboek van inkomstenbelastingen, dat het belastbaar inkomen van onroerende goederen bepaalt, maakt geen onderscheid meer naargelang het onroerend goed zich in België of in het buitenland bevindt, deelt de FOD Financiën mee. Onder druk van de Europese Unie zag de Belgische overheid zich genoodzaakt het verschil in fiscale behandeling tussen Belgische en buitenlandse tweede woningen op te heffen.

Gevolg? Belgische belastingplichtigen die eigenaar zijn van een onroerend goed in het buitenland en die het onroerend inkomen van dat goed al aangegeven hebben in hun vorige aangiften in de personenbelasting, ontvangen vanaf 15 juni een formulier om het kadastraal inkomen van dat onroerend goed vast te stellen.

Belastingplichtigen die dat onroerend inkomen dit jaar voor het eerst aangeven, ontvangen hetzelfde formulier vanaf september/oktober. Alle betrokken belastingplichtigen hebben ook de mogelijkheid hun aangifte online in te dienen via MyMinfin. Men heeft tot 31 december 2021 de tijd om zijn aangifte in te dienen, meldt de FOD. Belastingplichtigen die voortaan een onroerend goed in het buitenland verwerven, moeten spontaan een aangifte indienen binnen de vier maanden na de aankoop.

Na ontvangst van de aangiften zal de FOD Financiën voor elk onroerend goed of groep van onroerende goederen een kadastraal inkomen vaststellen en elk kadastraal inkomen per aangetekend schrijven meedelen. Bezwaar indienen moet binnen de twee maanden gebeuren.

Dit jaar verandert er niets

Het nieuwe kadastraal inkomen van in het buitenland gelegen onroerende goederen wordt vanaf de aangifte over aanslagjaar 2022 (voor inkomsten over het jaar 2021) gebruikt om de buitenlandse onroerende inkomsten te bepalen. Voor de dit jaar ingevoerde belastingaangifte verandert er dus niets.

Pas vanaf aanslagjaar 2022 maakt het wetboek inkomstenbelasting geen onderscheid meer naargelang het onroerend goed zich in België of in het buitenland bevindt. Waar tot en met aanslagjaar 2021 enkel het belastbaar inkomen van in België gelegen onroerende goederen werd bepaald op basis van het kadastraal inkomen, zal dit vanaf aanslagjaar 2022 ook het geval zijn voor onroerende goederen gelegen in het buitenland.

Meer info vind je hier.

Partner Content