© Getty Images

3 redenen om een testament te maken

Nooit eerder stelden zoveel Belgen een testament op, zo blijkt uit cijfers van de Federatie van het notariaat. Waarom zou je het doen?

In 2019 werden 66.521 testamenten geregistreerd, ruim 7 procent meer dan in 2018, en bijna een kwart meer in vergelijking met 2017. Dit zijn natuurlijk enkel de testamenten die via de notaris werden opgesteld en opgenomen in het Centraal Register voor testamenten (enkel de naam van wie het testament maakte en die van de notaris, staat in het register, niet de inhoud van het testament). Je kan ook gewoon je testament maken aan je keukentafel, het tekenen en dateren en in je kast leggen. Zo’n eigenhandig testament is even geldig, maar uiteraard ben je minder zeker dat het teruggevonden worden.

1. Je wil meer nalaten aan wie je zelf kiest

Het beschikbaar deel (het deel waarmee je mag doen wat je wil) bedraagt sinds september 2018 de helft van je nalatenschap, ongeacht hoeveel kinderen je hebt. Heb je 1 kind, dan is er geen verschil met vroeger: jouw kind heeft recht op de helft, jij doet met de andere helft wat je wil. Maar vanaf 2 of meer kinderen is er wel een verschil met vroeger. Je doet sowieso met de helft wat je wil. Jouw kinderen (ongeacht hoeveel het er zijn) hebben recht op de andere helft, die ze moeten verdelen. Via een testament kan je vandaag dus heel wat doen. Je kan de helft nalaten aan een ander familielid, een vriend, een goed doel,...

2. Je kan je stiefkinderen gelijk behandelen met je eigen kinderen

Heb je eigen kinderen en meer dan 1 stiefkind, dan kon je ze vroeger niet gelijk behandelen in het erfrecht. Stel: je hebt 2 kinderen en 2 stiefkinderen. Jouw 2 kinderen hadden samen sowieso recht op 2/3 van jouw nalatenschap, elk 1/3 dus. Jouw 2 stiefkinderen moesten het andere 1/3 delen en hadden kregen maar recht op 1/6 elk. Vandaag kan dat wel. Vermits je sowieso met de helft van je nalatenschap doet wat je wil, kan de ene helft naar jouw 2 kinderen gaan en de andere helft naar jouw 2 stiefkinderen. Zo kan je ze via een testament gelijk behandelen. Want vergeet niet: jouw stiefkinderen zijn niet jouw wettelijke erfgenamen. Wil je ze iets nalaten, dan moet je daar actie voor ondernemen. Een testament maken dus.

3. Je kan een kind extra beschermen

Bij gezinnen met een kind dat extra hulp behoeft, kan er via testament voor extra bescherming worden gezorgd. Je gebruikt het grotere beschikbare deel om meer na te laten aan dit kind. Dit doe je via een testament. Je kan ook nog een stap verdergaan en een nog groter deel nalaten aan dit kind. Vooraf zou je dan een erfovereenkomst kunnen maken (mogelijk sinds september 2018, voordien was dit verboden) waarin de broers en zussen vooraf beslissen dat hun reserve mag worden aangetast zodat een groter deel kan gaan naar het kind dat meer zorgen nodig heeft. Nog een andere mogelijkheid is een restlegaat: je maakt een testament waarin je een bepaalde som nalaat aan je zorgenkind en waarin je bepaalt dat wat er rest als jouw zorgenkind overlijdt, toekomt aan de kinderen van je andere kinderen bijvoorbeeld. Zo’n restlegaat biedt een fiscaal voordeel: op die tweede erfenis wordt hetzelfde (lagere) erfbelastingstarief betaald als op de eerste.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content