© Getty Images

3 vragen over je resterende vakantiedagen

Het overkomt veel mensen die aan het werk zijn. Tijdens het jaar wil je nog wat vakantiedagen opsparen en tegen eind december blijkt dat je ze niet zal kunnen opnemen. Heb je het recht om ze over te dragen naar volgend jaar?

Het einde van het jaar komt in zicht. Sommige werknemers moeten nog heel wat vakantiedagen opnemen.

Werknemers in de privésector hebben recht op 20 wettelijke vakantiedagen, in een voltijds werkregime, gerekend in een 5-dagenweek. Je wettelijk verlof dat je in een bepaald kalenderjaar mag opnemen heb je het jaar voordien opgebouwd. Daarnaast hebben de meeste werknemers nog extralegaal verlof. Dat zijn dagen die overeengekomen zijn in een individuele arbeidsovereenkomst, CAO of het arbeidsreglement. Dan is er ook nog het sector- of bedrijfsgebonden anciënniteitsverlof.

1. Bestaat het recht om vakantiedagen naar het volgende kalenderjaar over te dragen?

Vandaag is het geen recht om je resterende vakantiedagen over te dragen naar het volgende kalenderjaar. Maar de wet verandert. Onder bepaalde voorwaarden zal dat vanaf 1 januari 2024 wel kunnen. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn als je ziek bent (gewone of beroepsziekte) of een ongeval hebt gehad. Je mag de resterende verlofdagen op een later tijdstip opnemen in de periode van 24 maanden die volgen op het vakantiejaar in kwestie. Voorbeeld: de werknemer wordt op 6 oktober 2024 ziek en is gedurende 3 maanden arbeidsongeschiktheid. Op die datum heeft de werknemer nog een saldo van 7 jaarlijkse vakantiedagen die hij dus niet kan opnemen vóór 31 december 2024. Hij zal die dagen kunnen overdragen en opnemen in de periode die loopt van 1 januari 2025 tot 31 december 2026.

2. Mag je er als werknemer voor kiezen om die niet opgenomen vakantiedagen te laten uitbetalen?

In principe is de werknemer verplicht al zijn vakantiedagen op te nemen vóór 31 december 2023. Je kan er dus niet zomaar voor kiezen om je resterende vakantiedagen uitbetaald te krijgen. Alleen als je daadwerkelijk in de onmogelijkheid verkeert om de vakantiedagen op te nemen (bijvoorbeeld wegens ziekte), wordt jouw vakantiegeld uitbetaald voor de dagen die je niet kon opnemen.

Vanaf volgend kalenderjaar zal je dus – in bepaalde gevallen, waaronder ziekte – je resterende verlof mogen overdragen naar het volgende kalenderjaar.

3. Maakt het een verschil of het over wettelijk of ander verlof gaat?

Net zoals wettelijke verlofdagen moeten ADV-dagen (arbeidsduurverkorting) opgenomen worden in het kalenderjaar. Voor extra-legale verlofdagen kunnen andere regels bestaan. Ze moeten opgenomen worden in onderling overleg tussen werkgever en werknemer. In de bepalingen op het niveau van het paritair comité of de onderneming staat of ze naar het volgende kalenderjaar mogen overgedragen worden.

Bron: Partena Professional, Securex

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content