© Getty Images/Westend61

3 vragen over testamenten

Met een testament kan je de wet wat naar jouw hand zetten. Hoe ver kan je daarin gaan? En is een duolegaat vandaag nog mogelijk?

1. Kan je met een testament ook minder nalaten dan wat de wet vastlegt?

Het erfrecht bepaalt wie jouw erfgenamen zijn. Ook het nieuwe erfrecht behoudt een reserve, een verplicht deel dat naar jouw huwelijkspartner en kinderen moet gaan en je hen niet kan ontnemen in een testament. Met een testament kan je de erfwet ‘bijsturen’. Zo kan je, binnen de mogelijke grenzen, meer nalaten aan wie je wil. Of minder, ook dat is mogelijk. Denken we bijvoorbeeld aan het beperkt erfrecht van wettelijk samenwonenden (vruchtgebruik op gezinswoning en huisraad), dat ze elkaar kunnen ontnemen in een testament. Dat kan omdat het erfrecht voor wettelijk samenwonenden geen reservatair erfrecht is.

2. Werk je tussen partners beter met een testament of met een huwelijkscontract?

In een huwelijkscontract kan je alles aan mekaar nalaten. Dat is meer dan wat de wet toekent aan huwelijkspartners. Je kan op die manier de reserve van je kinderen ‘uitstellen’ tot als hun tweede ouder overleden is. Dat kan je niet doen met een testament. Daarin kunnen huwelijkspartners elkaar wel meer toekennen dan wat de wet voorziet, maar ze kunnen de reserve van hun kinderen niet uitschakelen. Stel dat je al een huwelijkscontract hebt gemaakt, dan kan je dit ook niet ‘overrulen’ met een testament. Want dan zou je het contract eenzijdig wijzigen en dat kan niet.

3. Kan je nog een duolegaat maken?

Voor mensen die aan een goed doel willen nalaten en geen dichte erfgenamen hebben, is de techniek van het duolegaat interessant, omdat je op die manier zowel aan het goede doel als de verre erfgenaam of vriend meer kan nalaten dan wanneer je dit los van mekaar zou doen. Maar die techniek staat op de helling in Vlaanderen. In de andere gewesten kan het nog wel. De afschaffing van het duolegaat in Vlaanderen was voorzien voor januari 2021, maar zal pas later gebeuren. Maar uitstel zal geen afstel worden... De afschaffing zal gecompenseerd worden door een verlaging van het schenkingstarief als je schenkt aan een goed doel. Hoeveel het tarief dan zal bedragen is nog niet bekend.

Partner Content