© Getty Images

4 extra maatregelen om tewerkstellingsbeleid tijdens coronacrisis te versterken

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Door de coronacrisis is het voor bedrijven en zelfstandigen steeds moeilijker om de tewerkstelling van werknemers te behouden. Daarom heeft de Vlaamse regering beslist om vier tijdelijke maatregelen door te voeren in het algemene tewerkstellingsbeleid.

1. De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen

De Vlaamse Ondersteuningspremie ondersteunt zelfstandigen met een arbeidshandicap. Om in aanmerking te komen voor de premie moeten zelfstandigen met een arbeidshandicap aantonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op jaarbasis hoog genoeg is. Ze moeten een minimum aan bedrijfsactiviteit kunnen bewijzen. Door de coronacrisis dreigt dit voor velen onmogelijk te worden. Daarom voorzien we nu in de mogelijkheid om het inkomen tijdens de crisismaanden niet mee in rekening te brengen zodat zelfstandigen met een arbeidshandicap ook in de toekomst beroep kunnen doen op de Vlaamse ondersteuningspremie.

2. Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

De aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden wil werkgevers stimuleren om mensen tussen de 25 en 55 jaar die minstens twee jaar bij VDAB zijn inschreven als niet-werkende werkzoekende aan te werven en duurzaam te werk te stellen. Werkgevers die werknemers uit deze doelgroep effectief aanwerven ontvangen een aanwervingspremie. De hoogte van die premie varieert al naargelang het aantal uren per week dat de betrokken werknemer effectief presteert. Om te vermijden dat werkgevers door de coronacrisis bijkomend financieel verlies lijden door de mindere tewerkstelling van de werknemer, wordt de berekening van de premie gebaseerd op de maanden vóór de coronacrisis.

3. Transitiepremie naar ondernemerschap

De transitiepremie voor werkzoekende 45-plussers wil de overstap naar zelfstandig ondernemerschap bij deze doelgroep stimuleren. Door de coronapandemie wordt de opstart als zelfstandige echter bemoeilijkt. Kandidaat-ondernemers wachten liever nog even af om te starten als zelfstandige in hoofdberoep totdat de coronacrisis voorbij is. Daarom voorzien we in de mogelijkheid om bepaalde termijnen te verlengen, in het bijzonder de indienperiode voor aanvraagdossiers en de geldigheidsduur van het verplichte prestarterstraject. Beide zullen met drie maanden verlengd worden.

4. Arbeidskaart voor economische migranten

Arbeidskaarten worden toegekend aan economische migranten uit ‘derde landen’ (niet-EU) voor een periode van maximum negentig dagen. Door de coronacrisis verkeren verschillende arbeidsmigranten niet in de mogelijkheid om tijdig naar hun land van herkomst terug te keren. Daarom maken we het nu mogelijk om het verblijf van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet kunnen verlaten, te verlengen. Op die manier kunnen zij voor de duur van hun verblijf blijven werken.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De coronacrisis heeft ook heel wat ingrijpende gevolgen voor het tewerkstellingsbeleid van Vlaamse werkgevers en zelfstandigen. Met de vier beschermende maatregelen die we doorvoeren willen we de negatieve impact van de crisismaanden waar mogelijk neutraliseren. We doen dit o.a. door de duurtijd van de crisisperiode niet mee te tellen bij bepaalde berekeningen of door bepaalde termijnen hiermee te verlengen. Zo geven we werkgevers en zelfstandigen meer flexibiliteit en ademruimte in hun tewerkstellingsbeleid.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content