© getty images

5 vragen over je appartement renoveren

Jan Roodhooft Advocaat

Je wil je appartement renoveren en het meteen ook energiezuiniger maken. Mag je daarover alleen beslissen of heb je de toestemming van de andere eigenaars in het gebouw nodig? En hoe verkrijg je die?

1 Mag je gelijk welke werken uitvoeren in je eigen appartement?

In principe mag je om het even welke werken uitvoeren in je eigen appartement, zonder dat je daarvoor de toestemming van de andere eigenaars nodig hebt. Zo mag je een nieuwe vloer leggen, nieuwe badkamer of keuken plaatsen enz. Wat je niet mag doen is raken aan de gemene delen van het gebouw. Zo zijn bepaalde muren van je appartement – zoals steunmuren – wellicht gemeenschappelijk. Die muren mag je niet zomaar verwijderen. Ook je eigen inkomdeur mag je niet zomaar verplaatsen.

Bovendien kunnen het reglement van mede-eigendom en/of het reglement van inwendige orde ook voorschriften bevatten over het uitzicht van het gebouw en de materialen die gebruikt moeten worden om geluidshinder te vermijden. Zo kan het, omwille van de geluidsoverlast, verboden zijn om stenen vloeren te leggen in de slaapkamers en living, of kunnen bepaalde verwarmingssystemen om veiligheidsredenen verboden worden.

2 Wat moet je doen als je de gevel of het dak wil laten renoveren?

Over renovatiewerken aan de gemene delen van het gebouw kan je niet alleen beslissen. Je hebt een tweederde meerderheid nodig in de algemene vergadering van mede-eigenaars. Is de renovatie nodig om te voldoen aan bepaalde wettelijke voorschriften – isolatie, renovatie van de liften enz -, dan volstaat een gewone meerderheid. Ben je het niet eens met de beslissing van de algemene vergadering, dan heb je onder bepaalde voorwaarden het recht om deze beslissing aan te vechten bij de vrederechter.

Als mede-eigenaar kan je aan de syndicus vragen om het punt op de agenda van de algemene vergadering van mede-eigenaars te plaatsen. Vraag best al een paar offertes van aannemers en voeg die toe aan de uitnodiging voor de algemene vergadering.

3 Mag je zonnepanelen plaatsen op het dak?

Technisch gezien is het vaak perfect mogelijk om zonnepanelen te plaatsen op het dak van een appartementsgebouw. Alleen kan je dat als individuele eigenaar meestal niet zomaar beslissen, ook niet als je eigenaar bent van het dakappartement. Het dak van het gebouw behoort nu eenmaal bijna altijd tot de gemene delen.

Wil je toch voor jezelf panelen plaatsen op het ‘gemene’ dak, dan heb je daarvoor de toestemming nodig van de algemene vergadering. Die kan je dan met een viervijfde meerderheid een exclusief gebruiksrecht geven op een deel van het dak. Weet echter dat de algemene vergadering de mogelijkheid heeft om het gebruik opnieuw in te trekken met alweer een viervijfde meerderheid van de stemmen. Je zou eventueel ook een deel van het dak kunnen huren of een recht van opstal kunnen vragen.

Plaats je als individuele eigenaar toch zelf zonnepanelen op het dak zonder de vereiste toestemming, dan kan de vereniging van mede-eigenaars (VME) de afbraak vragen.

Je zou ook kunnen vragen dat de vereniging van mede-eigenaars zonnepanelen installeert. Die vraag moet je voorleggen aan de algemene vergadering van mede-eigenaars. Er is dan een tweederde meerderheid van de stemmen nodig. Worden de zonnepanelen geplaatst door de VME, dan zal de stroom die daardoor wordt opgewekt, gebruikt worden voor de gemene delen van het gebouw – de elektriciteit voor de lift, de verlichting in de inkomhal en de gangen van het gebouw enz.

Als er een overschot is, dan kan de VME de stroom tegen een (beperkte) vergoeding op het net plaatsen of ‘doorverkopen’ aan bepaalde individuele mede-eigenaars.

4 Wat moet je doen als je een laadpaal wil laten plaatsen?

Als je een laadpaal wil plaatsen in je garage of aan je individuele staanplaats, dan kan je dat zelf beslissen, ook al moeten er daarvoor kabels worden getrokken door de gemene delen van het gebouw. De wet zegt immers dat elke individuele mede-eigenaar het recht heeft om kabels, leidingen en bijhorende faciliteiten in of op gemeenschappelijke delen aan te leggen, te onderhouden of te hernieuwen. Voorwaarde is wel dat de kabels nodig zijn voor werken om je infrastructuur op het vlak van energie, water of telecommunicatie te optimaliseren. Je betaalt zelf de kosten van de aanleg van deze kabels. En je moet de syndicus van je plannen op de hoogte brengen via een aangetekende brief, waarna die verzet kan aantekenen.

Zelf een laadpaal plaatsen in je garage of aan je staanplaats mag zonder toestemming.

Wil je een laadpaal in de gemene delen van het gebouw laten installeren – bv. op parkeerplaatsen die eigendom zijn van de vereniging van mede-eigenaars -, dan kan je dat niet zelf beslissen. Je moet die vraag voorleggen aan de algemene vergadering. Vraag de syndicus dit punt op de agenda van de algemene vergadering van mede-eigenaars te zetten. Die beslist dan met een tweederde meerderheid van stemmen. Mocht het ooit wettelijk verplicht worden om laadpalen te installeren aan appartementsgebouwen, dan zal wellicht een gewone meerderheid volstaan.

5 Mag je zelf de ramen van je appartement vervangen?

Als je nieuwe ramen wil plaatsen in je appartement, kijk dan eerst in de statuten van het gebouw of de ramen privé of gemene delen zijn. Gaat het om gemene delen dan kan jij niet zelf beslissen om ze te vervangen, maar moet de algemene vergadering beslissen. Zijn de ramen privé, dan kan je in principe zelf beslissen om ze te vervangen. Het reglement van mede-eigendom of het reglement van inwendige orde kan wel voorschriften bevatten over de stijl en de harmonie van het gebouw. In dat geval moet je mogelijk toestemming vragen aan de algemene vergadering of moet je kiezen voor een bepaalde kleur.

Niet akkoord!

Ben je het niet eens met een voorstel op de algemene vergadering van mede-eigenaars, dan moet je tegenstemmen. Stem je toch voor, dan kan je daar niet op terugkomen.

Valt er toch een beslissing waar je het niet mee eens bent, dan kan je die onder bepaalde voorwaarden aanvechten bij de vrederechter, binnen de vier maanden na de algemene vergadering. Je zal moeten aantonen dat de beslissing onregelmatig, bedrieglijk of onrechtmatig was en jou een persoonlijk nadeel oplevert.

Lees meer over:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content