© Getty Images/iStockphoto

5 vragen over je recht op vakantie(geld)

In mei betalen heel wat bedrijven het dubbel vakantiegeld uit. Wanneer moet je het ten laatste krijgen? Deze en andere vragen over jouw recht op vakantie.

1. Wanneer moet ik ten laatste dubbel vakantiegeld krijgen?

De regel is dat de werkgever het dubbel vakantiegeld betaalt op het moment dat de werknemer zijn hoofdvakantie neemt. Veel bedrijven kiezen er echter voor om het dubbel vakantiegeld aan iedereen op hetzelfde moment te betalen. Vandaar dat tal van bedrijven dat in de maand mei doen, maar dat is geen verplichting.

2. Wat gebeurt er als ik ziek word tijdens mijn vakantie? Kan ik mijn vakantiedagen op een ander moment opnemen?

Als een vakantieperiode en een ziekteperiode samenvallen, is de periode die het eerst valt doorslaggevend. Val je ziek net voor je geplande vakantie, dan primeert de ziekte op je vakantie en mag je je vakantiedagen op een later moment opnemen , ook al was je vakantie al langer gepland. Zowel ziekte als vakantie zijn schorsingen van je arbeidsovereenkomst. En daar is het principe eenvoudig: de eerste schorsing telt. Tijdens je ziekte krijg je (als bediende) een maand gewaarborgd loon betaald. Was je vakantie al bezig en word je dan ziek, dan heb je pech. Althans momenteel toch nog. België zou zich op dat vlak moeten aanpassen aan de Europese regels, maar dat is nog niet gebeurd. Het Hof van Justitie oordeelde dat het doel van de jaarlijkse vakantie er in bestaat de werknemer in staat te stellen uit te rusten en over een periode van ontspanning en vrije tijd te beschikken. Dit is een ander doel dan ziekteverlof dat de werknemer in staat stelt te herstellen van een ziekte die tot arbeidsongeschiktheid leidt. De werknemer die tijdens zijn jaarlijkse betaalde vakantie arbeidsongeschikt wordt, moet dan ook het recht hebben om op een later tijdstip vakantie op te nemen, en dit voor de duur van zijn ziekte en ongeacht het tijdstip waarop de arbeidsongeschiktheid is ingetreden. De sociale partners werken aan een regeling om dit recht te garanderen.

3. Wat gebeurt er met je vakantiedagen als je met pensioen gaat?

Ik ga met pensioen vanaf september 2018. Wat gebeurt er met de vakantiedagen die ik dit kalenderjaar heb opgebouwd? Als je met pensioen gaat in september, dan heb je allicht je dubbel vakantiegeld 2018 – gebaseerd op je tewerkstelling van 2017 – al gekregen. Stel dat je nog vakantiedagen voor 2018 over hebt, gebaseerd op je tewerkstelling van 2017, dan zal je werkgever die uitbetalen. Ook je vakantiedagen die je in 2018 opgebouwd hebt zal je uitbetaald krijgen (enkel en dubbel vakantiegeld).

4. Ik zou graag mijn vakantiedagen aanvullen met verlof zonder wedde. Kan dat altijd?

Verlof zonder wedde is geen recht! Je werkgever moet ermee instemmen en kan dus ook weigeren. Let op, verlof zonder wedde wordt niet meegerekend voor je pensioen, tenzij je er zelf bijdragen zou voor betalen. Maar als je het verlof zonder wedde beperkt houdt zal je pensioen er niet onder te lijden hebben, zeker niet als je een hoger loon hebt. Het heeft wel impact op je vakantiedagen van het jaar erop. Stel dat je dit jaar een maand zonder wedde neemt, dan zal je volgend jaar 1 dag minder wettelijke vakantie hebben. Maar ook daar is er weer een oplossing: werknemers die verlof zonder wedde nemen worden beschouwd als werknemers die het werk hervatten en zij hebben recht op aanvullende vakantiedagen (Europese vakantie). Het recht op aanvullende vakantie houdt in dat iedereen recht heeft op 4 weken vakantie tijdens de eerste 12 maanden van zijn contract. De eerste 5 vakantie worden pas toegekend na een aanloopperiode van 3 maanden gepresteerd in hetzelfde kalenderjaar. Het bedrag aan ‘aanvullende vakantie’ wordt afgetrokken van het dubbel vakantiegeld het jaar erop.

5. Bestaat er een recht op anciënniteitsverlof?

Jammer genoeg niet. Het aantal wettelijke verlofdagen blijft hetzelfde, ongeacht je leeftijd of ongeacht je anciënniteit in jouw bedrijf. Wel kan je bedrijf anciënniteitsdagen toekennen op basis van een sectorale of ondernemings-cao.

Partner Content