Aangifte van een schadegeval aan de verzekering

Als u het slachtoffer wordt van een schadegeval, moet u dat zo snel mogelijk aan de verzekeringsmaatschappij melden.

Als u het slachtoffer wordt van een schadegeval, moet u dat zo snel mogelijk aan de verzekeringsmaatschappij melden (de verzekeringspolis bevat trouwens meestal een termijn voor de aangifte). Weet wel dat de verzekeraar niet kan weigeren te betalen als u de schade zo snel mogelijk hebt aangegeven, ook al hebt u de termijn overschreden.

Als de maatschappij geen eigen formulier ter beschikking heeft, kunt u de aangifte als volgt formuleren.

MODELBRIEF

Aangetekend

Uw naam en adres

Naam en adres verzekeringsmaatschappij

Plaats en datum

Betreft: Verzekering.... (brand/BA privaat leven/auto/... + het polisnummer)

Geachte,

Hierbij wens ik aangifte te doen van schade die ik opgelopen heb op.... (datum). De schade betreft.... (beschrijving van de schade). Ik vraag hiervoor de dekking van.... (polisnummer).

Ik verzoek u zo spoedig mogelijk een expert aan te stellen om de schade te begroten.

Ik ben steeds ter uwer beschikking voor verdere inlichtingen.

Hoogachtend,

Handtekening

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content