© iStock

Als de werken aanslepen...

Je bouwt of verbouwt een woning, maar de werken lopen vertraging op omdat de aannemer achterop raakt. Wat kan je ondernemen?

Al twee maanden achterstand! We bouwen de zolder om tot een master bedroom en ik wacht nog altijd op de timmerman voor de afwerking, sakkert Ingrid. Die is op verschillende plaatsen tegelijk aan de slag en de werken bij haar thuis slepen maar aan. Wat kan je doen of hoe kan je druk uitoefenen? Volgens de regelgeving kan je bij overschrijding van de uitvoeringstermijn, die in een contract wordt overeengekomen, de aannemer per aangetekende brief in gebreke stellen. Daarin moet je hem vragen het werk alsnog uit te voeren binnen een nieuwe termijn, die haalbaar en redelijk is. Of je kan het contract laten ontbinden.

Minnelijke schikking

Maar zeg het contract niet zomaar eenzijdig op om het werk aan een ander bedrijf toe te vertrouwen. De eerste ‘benadeelde’ aannemer kan dan immers een schadevergoeding van je eisen via de rechtbank. Je moet dus in de eerste plaats proberen de werken goed en snel rond te krijgen. Want een werf stilleggen is als vallende dominostenen: ook andere vaklui die verder moeten afwerken, raken daardoor met hun planning in de problemen.

Probeer daarom altijd tot een minnelijke schikking te komen, in ieder geval in het beginstadium. Helpt dat niet, dan is de volgende stap: dreigen met financiële sancties tegen de weerspannige aannemer. Als klant heb je altijd het recht om een schadevergoeding te eisen voor het niet respecteren van een verbintenis door een aannemer, om het werk uit te voeren zoals overeengekomen. Op voorwaarde uiteraard dat het contract minstens een begin- en een einddatum van de werken vermeldt. En dat is niet altijd het geval.

Gouden raad

Daarom een gouden raad: teken nooit een contract zonder een afgesproken einddatum. Voorzie ook een redelijke sanctie voor het niet naleven van de termijn, bijvoorbeeld 15% van de factuur. Maar leg de lat niet te hoog, want de rechtbank kan een overdreven hoge boete bij vertraging verminderen, als het ooit zover komt.

En wat als er geen termijn in het contract staat, is er dan geen enkele verplichting? Toch wel, de aannemer moet de werken uitvoeren binnen een normaal tijdsbestek, afhankelijk van de aard en het belang. De rechter zal oordelen wat normaal is door de wensen en de omstandigheden tegen elkaar af te wegen. De grootte van de financiële schade bepaalt of de vrederechter dan wel de rechtbank van eerste aanleg bevoegd is.

In bepaalde gevallen kan de uitvoeringstermijn worden uitgebreid in het voordeel van de aannemer, bijvoorbeeld bij slecht weer of door vakantiedagen. En de termijn kan ook worden verlengd wanneer je als opdrachtgever in de loop van het project extra of andere werkzaamheden bij bestelt.

Partner Content