© BELGAIMAGE

Beleggen in kwaliteit, maar hoe?

Krijg je af en toe financieel advies van je bank, dan heb je zeker al de veelgebruikte uitspraak gehoord: geef voorrang aan kwaliteit. Maar wat betekent dat en hoe vertaal je dat in concrete acties?

Het advies om de voorkeur te geven aan kwaliteitseffecten lijkt logisch, want wie wil er nu investeren in middelmatige bedrijven? Toch heeft de term kwaliteit, als het om beleggen gaat, een strikte definitie. Al wordt er helaas soms te veel gebruik en ook misbruik van gemaakt.

Obligaties: strikte segmentatie

Bij obligaties – effecten die een lening aan een overheid, bedrijf of andere organisatie vertegenwoordigen – is dit het eenvoudigst te bepalen. Het onderscheid tussen kwaliteitsobligaties (investment grade in het Engels, afgekort IG) en speculatieve bonds is gebaseerd op de ratings die door financiële kredietbeoordelaars worden toegekend. De bekendste zijn Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch.

De tabel hiernaast geeft een overzicht van de belangrijkste ratings en ratingsystemen die deze drie hanteren. Bij Standard & Poor’s en bij Fitch kan de rating ook een + of een – meekrijgen, om aan te geven dat de waardering dichter bij een hoger of lager niveau aanleunt. Moody’s gebruikt een beoordelingssysteem van 1 tot 3 (van best naar minder goed).

Over het algemeen ligt de scheidingslijn tussen kwaliteitsbeleggingen (investment grade) en speculatieve obligaties (speculative grade) tussen BBB (of Baa) en BB (of Ba). Een grens die gebaseerd is op wanbetalingscijfers uit het verleden, waaronder ook faillissementen. Die laatste zijn een nachtmerrie voor beleggers, omdat de lening wellicht niet (volledig) wordt terugbetaald.

Zo noteerde Standard & Poor’s over een periode van tien jaar drie wanbetalingen bij bedrijven die in de 12 maanden die eraan voorafgingen een rating investment grade meekregen, tegenover 914 bij speculatieve obligaties.

Wil je de rating van een obligatie kennen, vraag dan informatie aan je bank of zoek zelf via oblis.be, de site van makelaar Oblis, gespecialiseerd in obligaties.

Aandelen: diverse criteria

Voor aandelen ligt het begrip kwaliteit minder vast en hangt het af van een reeks financiële criteria. Het bedrijf MSCI, dat de gelijknamige beursindexen publiceert, weerhoudt drie belangrijke criteria:

• Het rendement op het eigen vermogen, d.w.z. de winst die wordt gegenereerd via het geld van aandeelhouders, zuiver boekhoudkundig bekeken.

• De schuldratio of de omvang van de schulden van een bedrijf in verhouding tot het eigen vermogen. Dit is essentieel om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat een rentestijging geen grote invloed heeft op de winstgevendheid of dat een moeilijke periode de solvabiliteit van het bedrijf niet bedreigt.

• De evolutie van de resultaten, want een gestage winstgroei is de beste garantie voor een duurzaam en langdurig rendement voor beleggers.

Specialisten voegen daar nog andere criteria aan toe, zoals een goed beheer van het werkkapitaal – kapitaal dat het bedrijf nodig heeft om de lopende activiteiten te financieren -, het vermogen om gestaag stijgende dividenden uit te betalen of permanent te investeren in productiemiddelen. De naambekendheid en sterkte van een merk en het concurrentievoordeel worden ook geregeld benadrukt, maar zijn moeilijker te beoordelen en vrij subjectief.

Kwaliteit loont

Op lange termijn zijn kwaliteitsaandelen geneigd om beter te presteren. De MSCI World Quality index, die de grote kwaliteitsbedrijven in ontwikkelde landen groepeert, boekte sinds 1994 een gemiddeld rendement van 11,51% op jaarbasis, tegenover 8,07% voor de MSCI World conventionele index (zonder specifieke selectie).

Wil je beleggen in kwaliteitsaandelen, dan kan je je laten inspireren door deze index. De (Engelstalige) website van MSCI World Quality, msci.com, brengt een maandelijks overzicht van de index. Op het moment dat we dit artikel schreven, bestond de top 8 van de index uit volgende aandelen, in volgorde: Nvidia (fabrikant van processoren die profiteren van AI), Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Meta Platforms (Facebook, Instagram...), Visa, Johnson & Johnson (wereldleider in gezondheidszorg) en UnitedHealth (zorgverzekering). Er zijn ook indexen op basis van hun geografische ligging, zoals de MSCI Europe Quality.

Wil je beleggen via beursgenoteerde indexfondsen (ETF’s), dan richt je je beter op de MSCI World Quality Sector Neutral index, evenwichtig samengesteld uit verschillende sectoren. Toch zijn er ook ETF’s die de MSCI World Quality index volgen, zoals de Xtrackers MSCI World Quality (XDEQ; jaarlijkse kosten 0,25%) dat noteert op de beurs van Frankfurt.

Als je liever zelf je kwaliteitsaandelen selecteert, dan kan je terecht op beursinformatiesites zoals Google Finance (google.com/finance) of Investing (investing.com), die ook beschikbaar zijn in het Nederlands. Bij deze laatste is het ook mogelijk om selecties te maken op basis van criteria zoals winstmarge of schuldgraad.

© National
Lees meer over:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content