© Getty Images/iStockphoto

Belg staat erg huiverachtig tegen delen van zijn bankgegevens

De Belg staat erg huiverachtig tegenover het delen van zijn financiële gegevens met niet-bancaire instellingen. Uit een rondvraag van KBC blijkt dat maar liefst acht op tien Belgen dit niet ziet zitten. Nochtans zal dit in de praktijk steeds meer gangbaar worden, dankzij de zogenaamde “PSD2”-richtlijn van Europa.

De Payment Services Directive (PSD2) bepaalt dat banken in Europa hun data-infrastructuur moeten openstellen voor derden. De idee erachter is dat het betaalverkeer hierdoor goedkoper kan worden en er nieuwe producten en diensten kunnen worden ontwikkeld die aansluiten bij de behoeften van de klant. De richtlijn trad midden vorige maand in voege. Er geldt wel nog een overgangstermijn van achttien maanden.

De grote meerderheid van de Belgen maakt nu al gebruik van zijn bankapp om bankverrichtingen te doen, maar zal in de toekomst dus tal van nieuwe toepassingen zien opduiken. Bij KBC bijvoorbeeld zal men verschillende bankrekeningen via één app kunnen beheren, of een parkingticket rechtstreeks via de app kunnen betalen. Voorwaarde is wel dat de klant telkens zijn toestemming geeft voor het delen van zijn bankgegevens met een derde bedrijf. In de toekomst zijn bovendien nog meer toepassingen denkbaar, zoals het betalen van een taxirit of het bestellen van een film on demand, enzovoort...

Toch staat de Belg hier erg kritisch tegenover. Tweeëntachtig procent zegt nooit inzage te willen geven in zijn financiële gegevens aan socialmediabedrijven zoals Facebook, Instagram enz., 62 procent nooit aan internetbedijven en 46 procent nooit aan e-commercebedrijven. Negen op tien vertrouwt vooral zijn hoofdbank voor het beheer van zijn financiële gegevens. “Opmerkelijk is dat alle Belgen op dezelfde golflengte zitten, ongeacht leeftijd of woonplaats”, klinkt het verrast bij KBC. De bank gelooft dat het haar taak is om de klant zo goed mogelijk te informeren over wat er gebeurt als hij een derde partij toegang geeft tot zijn persoonlijke financiële informatie en hoe hij die toegang kan blokkeren.

Partner Content