© Getty Images

Belgische zelfstandigen werken gemiddeld 57 uur per week

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Meer dan drie op vier (76%) zelfstandigen werkt minstens 50 uur per week en één op tien zelfs 80 uur of meer. Dat blijkt uit de zelfstandigenbarometer van Securex in samenwerking met Universiteit Gent. De balans werk-privé is dan ook grondig verstoord bij 4 op 5 zelfstandigen.

Eén op tien zelfstandigen werkt 80 uur per week of meer

Dat zelfstandigen veel werken, is algemeen geweten. Uit de zelfstandigenbarometer van Securex blijkt dat de Belgische zelfstandige gemiddeld 57 uur per week werkt. Dit is ongeveer de helft meer (46%) dan de Belgische werknemer: die werkt gemiddeld 39 uur per week.

De meerderheid van de zelfstandigen werkt wekelijks minstens 50 uur (76%). 1 op 10 klopt zelfs 80 uur per week of meer. Mannelijke Nederlandstalige zelfstandigen werken het meest: gemiddeld 59 uur per week. Dat is 5 uur meer dan de vrouwelijke en de Franstalige zelfstandigen.

Privéleven lijdt sterk onder werk

4 op 5 zelfstandigen (79%) vindt dat werk hun privéleven hindert. Hoe langer iemand een zaak runt, hoe groter de verstoring van de balans werk-privé. 8 op 10 (82%) zelfstandigen die langer dan 5 jaar actief zijn, ervaren een conflict tussen werk en privé. Daarentegen, zegt slechts 1 op 4 dat het privéleven een storende factor is op het werk. Bij werknemers is dit 1 op 3.

Deconnecteren is belangrijk, maar niet evident: slechts 28% van de zelfstandigen kan in zijn vrije tijd afstand nemen van het werk. Volgens de meerderheid (69%) komt dit door de hoeveelheid tijd die het werk vergt. Slechts de helft (53%) heeft het gevoel controle te hebben over zijn werk en leven, 55% voelt zich emotioneel stabiel.

Meer stress

Twee op drie (66%) zelfstandigen geeft aan gestresseerd te zijn. Ter vergelijking, bij werknemers is dit bij iets meer dan de helft (53%) het geval.

Hoe langer een zelfstandige een zaak runt, hoe hoger het stressniveau. Starters ervaren dus het minste stress vergeleken met zelfstandigen die meer dan 2 jaar actief zijn (38% vs 68% ). Het hoogste stressniveau is te vinden bij zaakvoerders die al langer dan 5 jaar aan de slag zijn (71% ervaart stress). Nederlandstalige zelfstandigen in België rapporteren meer (71%) stress dan Franstalige zelfstandigen (59%).

Belgische zelfstandigen leggen de lat hoog

Slechts de helft van de zelfstandigen zegt de voorbije week op het werk zijn doelstellingen gehaald te hebben (52%) en de voorbije week gepresteerd te hebben zonder fouten op het werk (52%).

De werknemers zijn ter vergelijking veel positiever en achten zich ook productiever. 81% van de werknemers zegt de voorbije week op het werk zijn doelstellingen gehaald te hebben. Iets minder (77%) zegt de voorbije week gepresteerd te hebben zonder fouten op het werk.

Minder werken loont

Gemiddeld maakt onze job bijna één vijfde (18%) van ons geluk uit*. Een aanzienlijk aandeel, dat bij zelfstandigen drie keer zo groot is als bij ambtenaren. Zo verklaart tevredenheid met het werk bij zelfstandigen 32% van de algemene levenstevredenheid, terwijl dit bij ambtenaren slechts 9% bedraagt. Dat maakt hen op dit vlak ook meer kwetsbaar. Afstand nemen van het werk is nodig. Zij die 20 of meer vakantiedagen per jaar opnemen, ervaren minder en minder vaak stress dan degenen die er minder dan 20 opnemen (60% vs. 72%). Het risico op stress daalt ook wanneer men ervoor zorgt onder de 60 werkuren per week te blijven (59% vs. 73%). Zelfstandigen met autonomie en minstens 20 vakantiedagen per jaar (62% vs. 47%) zeggen ook vaker vooruitgang te boeken.

*Studie UGent december 2018.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content