Beter wonen, beter verzekeren!

Hebt u ook van de zomermaanden gebruik gemaakt om een veranda aan te bouwen, zonnepanelen te plaatsen... Vergeet dan niet uw woningverzekering aan te passen om na noodweer onaangename verrassingen te vermijden!

We noemen ze nog altijd brandverzekering hoewel woningverzekering een correctere term is voor de polis die, naast brand, nog een hele waaier andere risico’s dekt: stormschade, hagel, sneeuw, kortsluiting, waterschade, diefstal, vandalisme, natuurrampen (overstromingen, aardbevingen, overlopen van rioleringen). En uw woningverzekering hebt u niet enkel om uw eigen schade vergoed te krijgen, ze komt ook tussen als uw schade zich uitbreidt tot andere eigendommen. Bijvoorbeeld als de waterschade in uw huis ook schade toebrengt aan het huis van de buren.

Als we zien wat ons allemaal kan overkomen in en rond onze woning, zou het onverstandig zijn onze woning niet te verzekeren. De wet verplicht ons daar niet toe, het gezond verstand des te meer. Het is dan ook heel belangrijk dat een woning voldoende verzekerd is, ook als u uw woning laat uitbreiden of aanpassen.

Verschillende waarden

Dankzij de woningverzekering krijgt u een vergoeding voor de schade die het gevolg is van een brand, storm, overstroming, enz. De wet bepaalt dat u als eigenaar uw woning verzekert voor de nieuwwaarde. Deze waarde valt duidelijk te onderscheiden van de andere waarden waarmee een verzekeringsmaatschappij rekening houdt:

  • De nieuwwaarde: dit is het bedrag dat u als eigenaar, op het moment van de schade, nodig hebt om uw woning opnieuw op te bouwen en het meubilair door identiek meubilair te vervangen. Deze waarde wordt ook wel eens herbouwwaarde genoemd.
  • De werkelijke waarde: huurders verzekeren de werkelijke waarde. Roerende en onroerende goederen verslijten met de tijd. De werkelijke waarde is de nieuwwaarde, verminderd met een coëfficiënt die de waardevermindering aanduidt.
  • De vervangingswaarde: als u uw woning niet kunt laten herbouwen, zal de maatschappij met een vervangingswaarde rekenen. Dit is de prijs die u betaalt om een gelijkwaardige woning te kopen. Voor de inboedel bijvoorbeeld wordt met de vervangingswaarde gerekend.
  • De venale waarde: dit is de prijs die u zou krijgen als u uw woning zou verkopen tegen de normale marktvoorwaarden.

Hoe evolueert uw verzekeringsovereenkomst?

Om uw woning te verzekeren, komt het eropaan de waarde te bepalen. Die evolueert uiteraard met de tijd.

Wanneer u het contract tekent

De meeste verzekeringsmaatschappij-en werken met een evaluatierooster om de waarde van uw woning te berekenen. Deze roosters houden rekening met het aantal kamers, aantal gevels, de graad van afwerking, enz. Als u ze correct invult, hebt u de zekerheid dat uw maatschappij, in geval u schade zou lijden, alle schade zal vergoeden. Zij kan dan niet schermen met de evenredigheidsregel (zie verder). De meeste maatschappijen gebruiken ook een rooster om de waarde van de inboedel te bepalen (meubels, kleding, schilderijen,...).

Na verloop van tijd

Stel dat u uw woning 20 jaar geleden verzekerd hebt voor een waarde van ? 180.000 (5.200.000 oude Belgische franken). Een bedrag dat toen de werkelijke waarde vertegenwoordigde. Dit bedrag evolueert en voor u het weet zou u onderverzekerd zijn. Om dit te vermijden worden de bedragen in uw overeenkomst – en bijgevolg dus ook de premie die u betaalt – aangepast op de jaarlijkse vervaldag:

  • het verzekerde kapitaal voor het gebouw volgt de Abex (index van de producten uit de bouwsector), gepubliceerd door de Belgische Associatie der Experten, info: www.abex.be. Deze index houdt rekening met ver-anderingen in alle elementen die meespelen in de totale kost van de bouw van onroerend goed: studiekosten, prijs van 1 uur (hand)arbeid, materiaalkosten, winst van de aannemers, belastingen,...
  • het verzekerde kapitaal voor de inboedel evolueert volgens de index van de consumptieprijzen (of de Abex, naargelang de verzekeringsmaatschappij).

WEETJE De verzekeringspolissen voorzien meestal in een franchise (geïndexeerd op basis van de index van de consumptieprijzen). Het bedrag dat de verzekerde zelf moet betalen ligt voor 2009 rond de ? 220. Sommige recente contracten bevatten een clausule die bepaalt dat de franchise voor het eerste schadegeval terugbetaald wordt .

Verbeteringen aan uw woning

Het systeem van indexering zorgt ervoor dat de bedragen in uw polis automatisch aangepast worden, zodat u ook nog binnen 20 jaar voldoende verzekerd bent. Deze automatische indexering houdt uiteraard geen rekening met aanpassingen die u zelf aan uw woning doet of laat doen. Uw verzekeraar kan niet weten dat uw huis een aantal vierkante meters groter is geworden, dat u uw oude meubeltjes vervangen hebt door nieuw design of dat u intussen niet één, maar meerdere computers in huis hebt. Nochtans verhoogt dit alles wél de waarde van uw woning. Past u uw polis niet aan, dan is uw woning verzekerd voor een lager bedrag dan de nieuwwaarde. Met andere woorden: uw woning is onderverzekerd. Bij een schadegeval kan uw verzekeringsmaatschappij de evenredigheidsregel toepassen.

VOORBEELD Uw huis is verzekerd voor een bedrag van ? 160.000. In de loop van de jaren hebt u verbeteringen aangebracht die geleid hebben tot een meerwaarde van ? 40.000. Vandaag zou uw woning dus voor ? 200.000 moeten verzekerd zijn. Stel dat uw woning beschadigd wordt (door brand, overstroming,...) en de kosten bedragen ? 50.000, dan zal de verzekeringsmaatschappij u maar ? 40.000 als vergoeding uitkeren. Dit volgens de volgende regel: uw woning is maar voor 4/5de van zijn waarde verzekerd, dus de vergoeding bedraagt ook maar 4/5de van het bedrag van de geleden schade.

WEETJE Uw verzekeraar mag geen rekening houden met een onderverzekering die minder bedraagt dan 10% van de waarde die verzekerd had moeten worden. Wees toch voorzichtig en vraag raad aan uw makelaar.

Water in cijfers

In België komt de zogenaamde brandverzekering vaak tussen voor... waterschade. Of hoe water en vuur hand in hand kunnen gaan!

Sinds begin 2009 hebben de verzekeraars ongeveer 12 000 gezinnen vergoed die waterschade leden door de lange vorstperiode. De oorzaak van de schade was het vaakst insijpeling langs het dak, een lek of een probleem met de kanalisering van het water. De kost van dit type waterschade bedraagt gemiddeld euro1500 tot euro1600. Als de schade het gevolg is van een overstroming, kan het bedrag echter oplopen tot euro 4000 en meer.

Tijdens de zomer van 2008 hebben de verzekeraars 16 000 cliënten vergoed voor in totaal 63 miljoen euro.

Bron: Assuralia

Partner Content