© Getty Images/iStockphoto

Bij één op twee gezondheidsprofessionals kan je niet met een kaart betalen

Plusmagazine.be Onlineredactie

Griep, een gemene hoest,... Hop, weer eens naar de dokter! Maar dus éérst naar de geldautomaat, want in België aanvaardt slechts één gezondheidsprofessional op twee (52 %) betaling met kaart volgens Mastercard.

Het onderzoeksbureau IPSOS kreeg van Mastercard de opdracht om de verschillende betaalmethodes in de medische sector via een grote enquête bij gezondheidsprofessionals in België op te meten. Hieruit blijkt dat de medische sector een aanzienlijke achterstand heeft wat betreft elektronisch betalen: bij bijna de helft van de gezondheidsprofessionals in België (48 %) kunnen patiënten hun consultaties niet betalen met hun bankkaart. Die trend is nog meer uitgesproken bij de huisartsen en specialisten: bijna drie op vier artsen (73 %) weigert betalingen met de kaart in zijn praktijk. Bijna allemaal (98 %) aanvaarden ze cashgeld.

Patiënten vragende partij

Nochtans zei 64% van de Belgen in 2017 al dat een debetkaart hun favoriete betaalmethode was. Sinds enkele jaren daalt zowel het aantal afhalingen als het afgehaalde bedrag gestaag. Voor sommige mensen is het door hun beperkte mobiliteit bovendien niet zo evident om naar de bank te gaan om eerst geld af te halen. ‘Patiënten verplichten om geld uit de muur te halen vooraleer ze naar de dokter gaan, is een achterhaalde praktijk die volledig haaks staat op hun verwachtingen en hedendaagse betaalgewoonten. Er zijn in België meer dan 16 miljoen debetkaarten in omloop, en daarnaast zijn er ook nog de kredietkaarten, waaruit we kunnen concluderen dat iedereen toegang heeft tot een elektronische betaalmethode. Het recente succes van de invoering van betalingen via smartphones en smartwatches zijn het bewijs dat de Belgen steeds digitaler worden in hun manier van betalen. De bevolking is duidelijk vragende partij voor elektronisch betalen’, zegt Jonathan Romain, Marketing & Communications Director bij Mastercard BeLux.

Hoewel betaling met de kaart nog geen groot succes is in medische kringen, tekenen zich afzonderlijke trends af binnen specifieke disciplines. Tandartsen zijn het meest gedigitaliseerd: 72 % van de ondervraagde tandzorgspecialisten aanvaardt betalingen met de kaart. Tweede in de rangschikking, met 60 %, staan de dierenartsen. Dit verschil is vermoedelijk te verklaren door het feit dat de tarieven bij deze groepen het meest variabel zijn en vaak ook hoger liggen.

Misverstand tussen patiënt en arts

59 % van de ondervraagde professionals in de gezondheidszorg verklaart geen betaalterminal te gebruiken omdat de patiënten vermoedelijk liever met cashgeld betalen. Van de ondervraagde artsen die geen terminal hebben, stelt 50 % dat de patiënt niet vraagt om met de kaart te mogen betalen, en 69 % dat er in de directe buurt een geldautomaat geïnstalleerd is.

‘Het gaat om een misverstand tussen de arts en zijn patiënt. Uit de gesprekken hebben we geleerd dat patiënten de reflex hebben om ervoor te zorgen dat ze cashgeld op zak hebben omdat de geneeskunde bekendstaat als een weinig gedigitaliseerde sector op het vlak van betaalmogelijkheden. Als de arts echter proactief elektronisch betalen voorstelt, staan patiënten er wel degelijk voor open. Dat geldt óók voor kleinere bedragen zoals het remgeld’, preciseert Jonathan Romain.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content