© Getty Images/iStockphoto

Brussels gewest wil voor elke woning een EPB-certificaat vanaf 2025

In 2025 zal elke woning in het Brussels gewest een EPB-certificaat (Energy Performance of Buildings) moeten hebben met een bijbehorend stappenplan om de woning terug te brengen naar prestatieniveau C.

De renovatiestrategie 2030-2050 volgt een doelstelling die bepaald is door de Europese Unie. Ze moet de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35 procent verlagen en tegen 2050 zelfs met 80 tot 95 procent, om van Brussel een koolstofarme stad te maken.

Om daarin te slagen, zet het gewest in op het enorme renovatiepotentieel van de woningen. Want van de 573.276 Brusselse woningen werd 85 procent gebouwd voor de jaren zestig.

Volgens de renovatiestrategie zouden woongebouwen tegen 2050 naar gemiddelde maximaal 100 kWh (kilowattuur) per vierkante meter per jaar aan primaire energie mogen verbruiken. Dat komt overeen met een gemiddeld prestatieniveau “EPB C” voor het volledige gebouwenbestand.

Momenteel moeten alleen woningen die verhuurd of verkocht worden een EPB-certificaat hebben. Vanaf 2025 zou dat dan verplicht worden voor alle woningen. Het certificaat zou de basis vormen voor een stappenplan met vijf verplichte maatregelen voor elke individuele woning. Om de vijf jaar moet één van die vijf maatregelen aangepakt zijn om het gebouw dan in 2050 naar minstens prestatieniveau C te brengen.

De energietransitie die het gewest wil volmaken moet ook betaalbaar, doeltreffend en duurzaam zijn. Over een periode van dertig jaar zal de er 28,7 miljard euro geïnvesteerd worden. Die middelen moeten zowel uit de private als uit de publieke sector komen en moeten dienen als rechtstreekse investering of als financiële hefboom om de Brusselaars te ondersteunen bij hun investeringen.

De renovatiestrategie zou daarnaast voor 12.900 nieuwe jobs zorgen. De kwetsbare gezinnen krijgen bijzondere aandacht via financierings- en begeleidingsmaatregelen.

Innovatie zal belangrijk worden binnen het renovatieplan en daarom wordt “Renolab” opgericht, een laboratorium van duurzame renovatie voor het Brusselse gebouwenbestand. Dat lab zal proberen om de principes van de circulaire economie ingang te laten vinden in duurzame renovatie.

Ten slotte voorziet de Brusselse renovatiestrategie voor de tertiaire sector een systeem dat gelijkaardig is aan dat van de residentiële woningen. Al is de doelstelling daar nog scherper, want tegen 2050 moeten de bedrijven in Brussel streven naar energieneutrale gebouwen.

Partner Content